Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

O studiju

Integrirani preddiplomski/diplomski studij prava provodi se s ciljem obrazovanja magistara prava koji će obnašati pravosudne funkcije i obavljati poslove u tijelima sudbene vlasti, upravnim tijelima, te druge poslove u gospodarstvu. Kao pretpostavka postojanja i funkcioniranja svake suvremene države javlja se potreba izobrazbe kadrova kvalificiranih za obavljanje pravosudnih funkcija u tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu, za obavljanje odvjetničkih i javnobilježničkih poslova, pravnih i upravnih poslova u državnoj upravi te lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ali i tijelima Europske unije, pravnih poslova u trgovačkim društvima, u diplomatskoj i konzularnoj službi te drugih poslova u gospodarstvu i upravi.

Provođenje ovog studijskom programa kroz prvu i drugu razinu sukladno je zahtjevima pravne struke, jer omogućuje provedbu svih njegovih potrebnih programskih teorijskih i praktičnih sadržaja, a sukladno je i s prevladavajućim modelom srednjoeuropskih država, odnosno s najnovijim iskustvima edukacijskih sveučilišnih programa država srodne pravne kulture i sustava naobrazbe poput Italije, Njemačke, Austrije i Mađarske. Ovaj studijski program je u skladu s programima ostalih pravnih fakulteta u Hrvatskoj s obzirom na sadržaj ključnih predmeta dok istovremeno omogućuje specifično obrazovanje kroz izborne predmete putem kojih Fakultet nastoji osigurati svoju prepoznatljivost i omogućiti nacionalnu mobilnost studenata i nastavnika.

Prilikom uspješnog završetka integriranog preddiplomskog/diplomskog studija prava, studentima je dodijeljena titula Magistra prava (mag. iur.). Godišnja upisna kvota za integrirani studij prava je 198 redovnih studenata, državljana Europske Unije, 2 redovna strana studenta i 50 izvanrednih studenata. Studenti koji su uspješno završili ovaj studijski program mogu nastaviti svoje obrazovanje na postdiplomskom specijalističkom studiju ili na postdiplomskom doktorskom studiju.
 

Izvadak iz studijskog programa

Izvedbeni nastavni plan

Satnice predavanja

Predmetno nastavni repozitorij

Ispitni rokovi

Upute i obrasci za izradu i prijavu seminarskih i diplomskih radova

Isprave o pravu korištenja akademskim nazivom magistar prava

end faq 
Obavijesti

 

Natječaj za dodjelu nagrade najuspješnijem studentu s invaliditetom

Na prijedlog Ureda za studente s invaliditetom Studentskog savjetovališnog centra Sveučilište u Rijeci raspisuje Natječaj za dodjelu nagrade najuspješnijem studentu s invaliditetom u 2017./2018. ak. god. 

Najuspješnijem studentu dodjelit će se jednokratna novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kn.

Krajnji rok za podnošenje prijava na adresu: Sveučilišni savjetovališni centar, Ured za studente s invaliditetom, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, je srijeda, 22. studenog 2017. godine (datum poštanskog žiga).


 
 

Obavijest za redovite studente I. godine studija

Obveza sistematskog pregleda

Obavijest studentima III. i V. godine studija

Promjena termina konzultacija doc. dr. sc. Mišćenić

Obavještavaju se studenti da će doc. dr. sc. Emilia Mišćenić održavati konzultacije četvrtkom od 10.00 do 12.00 h.

Odluka o uvjetima pod kojima student koji je upisao studij u ak. god. 2005./2006., 2006./2007. i 2007./2008. i taj studij nije završio u roku od deset akademskih godina može nastaviti studirati na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci


Donesena na 155. sjednici Vijeća održanoj 21. rujna 2016. godine

Obavijest o plaćanju studija

Primjeri uplatnica