Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo

O studiju

Poslijediplomski doktorski studij ustrojen je ne bi li se magistrima prava, kao i studentima koji su završili neki drugi sveučilišni integrirani ili dodiplomski studij (uz upis razlikovnog studija), omogućilo sustavno stjecanje znanja, vještina i kompetencija kojima će pridonijeti znanstveno-istraživačkom radu visoke kvalitete i pravnoj znanosti te pravnoj profesiji u privatnom i javnom sektoru, posebice provođenjem rezultata znanstvenih istraživanja u praksi. Usmjeren je prema vrhunskom znanstvenom obrazovanju iz polja prava, razvijanju samostalnog istraživanja njegovih polaznika i znanstvenom doprinosu koji iz toga slijedi. Ujedno je Poslijediplomski doktorski studij mjesto kritičke analize hrvatskoga i stranoga prava. Završetkom ovoga Studija stječe se akademski naziv doktor/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti polja pravo (dr. sc.). Poslijediplomskim doktorskim studijem zaokružuje se proces obrazovanja pravnika koji dobiva svoju posebno važnu izvorno znanstveno–istraživačku komponentu te postaje središte u kojemu će se kritički vrednovati postignuća u području prava. Ovaj je Studij kompatibilan sa sustavima doktorskog studija u najrazvijenijim, posebno europskim akademskim sredinama i počiva na opredijeljenju razvoja kreativnog istraživanja u području hrvatskoga, europskoga, međunarodnoga i poredbenoga prava. Akreditiran je 2011. godine, a prva generacija studenata upisana je u ljetnom semestru ak. god. 2011./2012.

Djelovanje Doktorskog uređeno je poglavito u sljedećim propisima:

Struktura

Upisna kvota je 20 studenata, a natječaj za upis u ovaj Studij raspisuje se svake akademske godine. Može se studirati kao redoviti studij (s punim radnim vremenom) koji traje tri godine i kao izvanredni studij (s dijelom radnog vremena) koji traje šest godina. Sastoji se od pripremnog znanstveno-nastavnog dijela i pretežitog znanstveno-istraživačkog dijela, u kojem student stječe znanja i vještine potrebne za postavljanje i rješavanje problema pravne znanosti u izradi znanstvenog rada. Posebnost ovog studijskog programa je u njegovoj iznimnoj personaliziranosti jer se sadržajem gotovo u cijelosti prilagođava doktorandu i njegovoj okvirnoj temi koja se u dogovoru s mentorom definira prilikom upisa na studij. Naime, samo je jedan od 6 kolegija obvezani kolegij, dok su sve druge studijske obveze usmjerene unaprijeđenju znanstveno-istraživačkih kompetencija te su sadržajno podređene doktorandovom području znanstvenog interesa. Program osigurava potrebnu otvorenost Studija glede pokretljivosti studenata. Osnova mobilnosti je ECTS sustav bodovanja, kojim se osigurava prijelaz, ali i mogućnost sudjelovanja u pojedinim nastavnim sadržajima na drugim sveučilištima.

Upisi

Novi natječaj za upis na Doktorski studij bit će objavljen do kraja 2017. godine. Osnovni podatci su u tekstu natječaja i obrascu prijave. Također su ovdje dostupne i smjernice za izradu prijedloga osobnog plana studija te popis potencijalih mentora RiDoca. Za sva dodatna pitanja molimo se obratiti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 

Prijava za natječaj za upis doktorskog studija
Smjernice za izradu osobnog plana studija
Popis potencijalnih mentora

Nastavni materijali

Predmetno nastavni repozitorij
Upute za izradu studentskih pisanih radova (seminarski i završni radovi)
Posebne upute za izradu studentskih pisanih radova za studente doktorskog studija

Riječka doktorska konferencija

Riječka doktorska konferencija namijenjena je doktorandima koji žele izložiti svoju temu i podvrgnuti provjeri svoje prvotne istraživačke rezultate pred pravnim znanstvenicima i praktičarima te raspraviti svoje rezultate s drugim doktorandima.

 

RIDOC 2016

RIDOC 2016 održava se 2. prosinca 2016. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Poziv za sažetke
Knjiga sažetaka
Program konferencije

Edukacije

Posvećeni smo kontinuiranom obrazovanju doktoranada i mentora s ciljem osiguranja kulture akademske uspješnosti i profesionalnog razvoja. Provodimo različite grupne ili pojedinačne edukacijske aktivnosti, uključujući radionice i tečajeve, bilo u organizaciji Fakulteta ili u suradnji s drugim ustanovama.
 

Doktorska radionica za mentore

Doktorska radionica za mentore osmišljena je za mentore Doktorskog studija prava u Rijeci, kako bi kroz praktične zadatke procijenili jesu li dovoljno pripremljeni za uspješno vođenje doktoranda te dodatno poradili na svojim vještinama i kompetencijama. Doktorska radionica za mentore održana je 1. prosinca 2016. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Program radionice
 

Kratki tečajevi pretraživanja podataka

U nastojanju da omogućimo unaprijeđenje istraživačkih sposobnosti i vještina doktoranada, osoblje knjižnice Fakulteta nudi kratke tečajeve iz pretraživanja baza podataka i korištenja internetski dostupnih materijala. Ti tečajevi organiziraju se na upit pojedinog ili grupe doktoranada.


Korisne informacije za doktorande i mentore

S ciljem informiranja doktoranada o njihovim pravima i obvezama, pretraživanju baza podataka i etičkim načelima znanstveno-istraživačkog rada te izgradnjom osobne znanstvene mreže doktoranada, Fakultet dva puta godišnje organizira jednodnevne orijentacijske susrete. Na ovim susretima doktorandima se uručuju osnovni materijali o doktorskom studiranju, kao što su pravilnik, vodič za studente i informacije o korištenju knjižnične građe i pretraživanju baza podataka. Također, prilika je to da doktorandi pobliže upoznaju voditelja i tajnika studija te nastavnike Fakulteta, kao i da se međusobno upoznaju. Na taj način doktorandima se omogućuje ostvarivanje znanstveno-istraživačke suradnje i uključivanje u znanstveno-istraživačke projekte Fakulteta. Tijekom orijentacijskog susreta, doktorandima se prezentira i Soba za doktorande, koja im stoji na raspolaganju za njihov rad i istraživanje (ključ mogu zatražiti kod čuvara na ulazu u Fakultet) te ih se upoznaje s koordinatorom za komunikaciju. 

Koordinator za komunikaciju je student doktorskoga studija Fakulteta koji doktorandima tijekom studija pruža podršku na manje formalan način, koordinirajući sastanke doktoranada i njihov rad u Sobi za doktorande te administrirajući rasprave na forumu za doktorande koji djeluje na repozitoriju doktorskoga studija. Na ovaj način doktorandima se omogućuje da s kolegama raspravljaju o pitanjima od njihova interesa, kao i da dijele informacije o seminarima, radionicama, konferencijama, bazama podataka, materijalima, stipendijama, iskustvima te drugim pitanjima koje im mogu pomoći u bržem i jednostavnijem savladavanju obaveza koje pred njih postavlja doktorski studij. Koordinator za komunikaciju je Ines Matić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Za uspješnost studiranja na doktorskom studiju presudan je niz čimbenika, a među njima su odnos prema studijskim obvezama te komunikacija između doktoranda i mentora. Kako bi doktorandi, ali i mentori unaprijed bili što bolje pripremljeni za svoje uloge pripremili smo vodiče koji bi u tome trebali pomoći. Pored toga, dodatna institucijska podrška nudi se u obliku različitih edukacija kao i susreta i razgovora s kolegama i voditeljem studija.

Vodič za doktorande

Vodič za mentore

Pri izradi pisanih radova prijeko je potrebno voditi računa o znanstvenoj razini, pravilima akademske čestitosti i autorskim pravima te pravilima oblikovanja. Upute koje smo pripremili trebale bi u tome pomoći, dok se sva daljnja pitanja trebaju rješavati u komunikaciji s mentorom.

Obavijesti

Javne obrane tema doktorskih disertacija
Javne obrane doktorskih disertacija
Promocije doktora znanosti
Natječaji za stipendije
Natječaj za mobilnost studenata radi studijskog boravka u zimskom semestru ili ljetnom semestru 2017./2018. u okviru programa Erasmus suradnja za partnerskim zemljama 2017/2018, prijave do 9. ožujka

end faq