Upisi u prvu godinu studija – ak. god. 2018/2019.

Sveučilište u Rijeci objavilo je natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u ak. god. 2018/2019.

Upisi u prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava te preddiplomskog stručnog studija – Upravnog studija provode se preko Nacionalnog informatičkog sustava za prijavu na visoka učilišta (NISpVU), odnosno mrežne stranice www.postani-student.hr.

Detaljnije informacije o postupku upisa i uvjetima za upis dostupne su u Natječaju za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.