Naslovnica

Natječaj za prijem u radni odnos

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje


N A T J E Č A J
 

za prijem u radni odnos na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Službi za informatičku potporu, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu i s probnim radom od tri (3) mjeseca.

Uvjeti:
1. diplomski sveučilišni studij  (odnosno visoka stručna sprema stečena prema ranije važećim propisima),
2. radno iskustvo od jedne (1) godine na istim ili sličnim poslovima.
Uz prijavu na natječaj i životopis potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih pod točkom 1. i 2.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, a prijave se podnose u zatvorenoj omotnici osobnom dostavom ili poštom na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Ul. Hahlić 6.