Naslovnica

45 godina pravnog studija u Rijeci

U 2018. godini navršava se zajednička obljetnica 45 godina pravnog studija u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci. Ponosni smo što ćemo tu godišnjicu obilježiti brojim domaćim i međunarodnim događanjima na Fakultetu. Uz poziv da nam se priključite u našem slavlju, izdvajamo neke događaje iz bogatog ovogodišnjeg programa.

 

31. siječnja
 

 
Osobe s duševnim smetnjama u suvremenom društvu
Usprkos velikim pomacima u zaštiti prava osoba s duševnim smetnjama u odnosu na neka prošla vremena, one se i dalje susreću se s brojnim problemima. Ova znanstvena konferencija u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilištau Rijeci predstavlja rezultate istraživanja u sklopu projekta HRZZ-a Pravni status i stvarni položaj osoba s duševnim smetnjama - interdisciplinarni pristup i europske perspektive.
14. ožujka Migrating children and private international law
U okviru Riječkih predavanja o usporednom pravu koje suorganiziraju Pravni fakultet Sveučilištau Rijeci i Hrvatska udruga za poredbeno pravo, a na poziv Zavoda za europsko i usporedno pravo, profesorica Thalia Kruger, Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen, govori o izazovima koje masovne migracija imaju u pogledu prava djece posebice s obzirom na njihov položaj sukladno međunarodnom privatnom pravu.
3. travnja
 
Rise of American limited liability company: managers and members' duty to act in good faith?
U okviru Riječkih predavanja o usporednom pravu koje suorganiziraju Pravni fakultetSveučilištau Rijeci i Hrvatska udruga za poredbeno pravo, a na poziv Zavoda za pravo društava i financijsko pravo, profesor Larry Alan Di Matteo, University of Florida, Warrington College of Business, govori o odgovornosti direktora i članova društava s ograničenom odgovornošću u
SAD-u.
3.-5. travnja
 
Uvod u njemačko pravo / Einführung in das deutsche Recht
Pravni fakultet Sveučilištau Rijeci oživljava uz potporu Hanns-Seidel-Stiftunga organizira cjeloživotno obrazovanje iz područja njemačkog prava na njemačkom jeziku. I ove godine predavač je njemački profesor Gerald G. Sander, Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg.
4. travnja
 
Pravo na vodu kao temeljno ljudsko pravo? / Das Recht auf Wasser als Grundrecht?
Voda je izvor života, a posebno je obilježila život Rijeke i okolice pa vjerojatno ne postoji bolje mjesto za međunarodnu znanstvenu raspravu o temi prava na vodu od Pravnog fakulteta u Rijeci. Brojna su pravna i s njima povezana etička pitanja na programu ovoga skupa koji zajednički organiziraju Pravni fakultet u Rijeci, Jean Monnet međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija i Hanns-Seidel-Stiftung. Jezici skupa su hrvatski i njemački.
11.-13. travnja
 
XXIV. savjetovanje pravnika „Petar Simonetti“ (vlasništvo – obveze – postupak)
Međunarodni skup Pravnog fakulteta Sveučilištau Rijeci s najdužom tradicijom održavanja i ove godine okuplja veliki broj znanstvenika i stručnjaka iz raznih područja prava kako bi raspravili aktualne pravne teme u ugodnom ambijentu istarskog grada Poreča. Ovaj skup realizira se u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Hrvatskom javnobilježničkom komorom.
25.-26. travnja
 
Uvod u proučavanje talijanskog prava / Introduzione allo studio del diritto italiano
Na tragu svoje usporednopravne orijentacije, petu godinu zaredom Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci omogućava cjeloživotno obrazovanje iz talijanskog prava. Pozvani profesori s nekoliko sveučilišta u Italiji održavaju intenzivna predavanja na talijanskom jeziku za polaznike pravne i drugih struka, uključujući talijaniste.
27. travnja Porezni postupak: konstruktivni pristup rješavanju odabranih kritičnih pitanja / Tax procedures: a constructive approach to address selected critical issues
Znanstveni seminar posvećen temama iz poreznog postupka s uglednim predavačima iz Hrvatske i inozemstva organizira Pravni fakultet Sveučilištau Rijeci u suradnji s International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Amsterdam i uz potporu projekta HRZZ-a Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje trgovačkih društava utemeljeno na znanju.
25. svibnja Organizacija tržišta rada: poticanje inovativnosti i rasta vještina / Organisation of the labour market: stimulating innovation and the growth of skills
U okviru projekta HRZZ-a Fleksigurnost i novi oblici rada (izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava) Pravni fakultet Sveučilištau Rijeci organizira međunarodnu znanstvenu konferenciju na kojoj sudjeluju članovi istraživačkog tima iz zemlje i inozemstva, kao i drugi stručnjaci za radno pravo te predstavnici sindikalnih središnjica i Hrvatske udruge poslodavaca, kao i stručnjaka iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
lipnja Recentna pitanja personalizirane medicine / Recent issues in personalised medicine
Ovaj međunarodni znanstveni kolokvij još je jedan u nizu interdisciplinarnih događaja u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilištau Rijeci koji se ostvaruje kroz suradnju s Odjelom za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci i uz potporu Hanns-Seidel-Stiftunga. Okupit će nekolicinu uglednih znanstvenika koji će govoriti o složenim temama u vezi s ovim rastućim područjem medicine i posljedičnom potrebnom njegove regulacije.
28. lipnja Europsko pravo na Pravnom fakultetu u Rijeci – povodom petogodišnjice ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju / European law at the Faculty of Law in Rijeka – on the occasion of the 5th anniversary of the Croatian accession to the European Union
2018. godina je godina višestrukih obljetnica, uključujući i 5 godina od ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Taj događaj bitno je obilježio sve sfere života u Hrvatskoj, a proslavljamo ga s uglednicima iz akademskog, državnog, društvenog i gospodarskog života. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci prvi je u Hrvatskoj uveo predmet Europsko pravo, organizirao poslijediplomski studij iz europskog prava, a s njega je potekla i prva sutkinja Općeg suda Europske unije u Luxembourgu prof. dr. sc. Vesna Tomljenović.
9.-13. srpnja ELESS 2018: European Law and Economics Summer School
Obilježavajući ujedno 5 godina od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Fakultetom za menadžment u turizmu, Opatija, i uz potporu Hanns-Seidel-Stiftunga pokreće ljetnu školu iz europskog prava i ekonomije. Na predavanjima i radionicama polaznici slušaju i raspravljaju o brojnim aktualnim temama iz ovih područja istovremeno uživajući u blagodatima ribarskog mjestašca Ike.
3.-8. rujna Ljetna škola ljudskih prava 2018.
Potvrđujući svoju specijalizaciju u pitanjima ljudskih prava, od 2009. godine Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci organizira ovu ljetnu školu u privlačnom i mirnom okruženju Novog Vinodolskog. Polaznici ljetne škole mogu se upoznati s najnovijim otvorenim problemima i tendencijama u ovom pravnom području izmjenjujući iskustva i stavove s kolegama iz regije.
25.-26. listopada Godišnja konferencija APZH-a
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci ove je godine domaćin godišnje znanstvene konferencije Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Ova konferencija okuplja ne samo članove APZH-a nego i druge znanstvenike iz cijele Hrvatske koji svojim izlaganjima i člancima u zborniku radova doprinose raspravo o aktualnim temama regulacije hrvatske društveno-ekonomske stvarnosti.
18.-19. listopada Korporativne akvizicije i restrukturiranje trgovačkih društava – u susret novoj korporativnoj kulturi / Corporate acquisitions and companies restructuring – Towards a new corporate culture
Međunarodna znanstvena konferencija u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilištau Rijeci predstavlja završne rezultate istraživanja u sklopu projekta HRZZ-a Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje trgovačkih društava utemeljenih na znanju. Teme se dotiču raznih pravnih područja, kao i ekonomskih aspekata upravljanja društvima temeljenima na znanju.
studenoga Istraživačka dijagnostika: indikator ili informacija / Research diagnostics: indicator or information
Uz Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, organizatori ove međunarodne znanstvene konferencije su HAZU – Zavod za kliničku i translacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci, Sveučilište u Rijeci – Odjel za biotehnologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Jean Monnet Međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija te Hrvatska liječnička komora u okviru HRZZ projekta Perspektive očuvanja socijalne države: transformacija sustava socijalne sigurnosti za fizičke osobe u personaliziranoj medicini.
7. prosinca RIDOC 2018: Riječka doktorska konferencija / Rijeka doctoral conference
Ova međunarodna znanstvena konferencija u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilištau Rijeci okuplja doktorande koji žele izložiti svoju temu i podvrgnuti provjeri svoje prvotne istraživačke rezultate pred pravnim uglednim znanstvenicima i praktičarima iz hrvatske i inozemstva te raspraviti svoje rezultate s drugim doktorandima.