Naslovnica

Održan međunarodni znanstveno-stručni seminar o poreznom postupku

Dana 27. travnja 2018. na našem je Fakultetu, u suorganizaciji s International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) iz Amsterdama, održan međunarodni znanstveno-stručni seminar naziva „Tax procedures: a constructive approach to address selected critical issues“. Cilj je ovog događaja bio objediniti teorijske i praktične poglede na područje poreznog postupovnog prava. U okviru programa, glavni izlagač, prof. dr. sc. Pasquale Pistone, izložio je privremene rezultate istraživanja poduzetog u okviru novoosnovane istraživačke grupe Europskog udruženja profesora poreznog prava (European Association of Tax Law Professors; EATLP). Skupu je bilo nazočno preko 30 sudionika iz redova upravnih sudaca, službenika poreznih tijela, poreznih savjetnika, odvjetnika, konzultanata, članova akademske zajednice te studenata. Zahvaljujemo se svim izlagačima i sudionicima koji su svojim dolaskom i aktivnim sudjelovanjem učinili ovaj događaj uspješnim.