Znanstvena i stručna aktivnost

Strateška orijentacija Fakulteta koja stremi razvoju znanstvenih istraživanja vidljiva je iz Strategije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2012-2017 kao i iz Strategije znanstvenih istraživanja do 2020. godine. U tim strateškim dokumentima razvoj pravne znanosti i struke jedna je od tri ključne komponente srednjoročne i dugoročne vizije razvoja Fakulteta, pri čemu je poseban naglasak stavljen na postizanje znanstvene izvrsnosti i međunarodne vidljivosti.
 
Strateški cilj znanstvenih istraživanja Fakulteta je povećati opseg i kvalitetu istraživačkih aktivnosti, kao i ojačati povezanost nastavne i znanstveno-istraživačke komponente djelovanja Fakulteta sukladno razvojnim potrebama pravne znanosti i struke, gospodarstva i društvene zajednice.  

Specifični ciljevi zacrtani strateškim dokumentima su, između ostalog, povećanje broja istraživačkih i razvojnih projekata; institucionalizacija suradnje s drugim akademskim i strukovnim institucijama u polju pravo kao i u drugim poljima društvenih i humanističkih znanosti; povećanje kvalitete znanstvenog rada; povećanje broja obranjenih doktorskih disertacija; razvoj multidisciplinarnog pristupa u istraživanju; unaprjeđenje institucionalnih uvjeta znanstvenog i stručnog usavršavanja nastavnika i suradnika u kontekstu potrebe razvoja sveukupnog znanstvenog i nastavnog ljudskog potencijala Fakulteta; pružanje organizacijske i financijske potpore istraživačkim aktivnostima; organiziranje domaćih i međunarodnih skupova simpozija i sl.

U tom smislu Fakultet sudjeluje u brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenoistraživačkim projektima, a znanstvena istraživanja se odvijaju i u sklopu doktorskog studija. Nadalje, Fakultet te njegovi nastavnici i suradnici su uključeni u brojne stručne projekte te druge oblike stručnog rada. Dinamična znanstvenoistraživačka i stručna aktivnost također je vidljiva iz brojnih znanstvenih i stručnih skupova koje organizira Fakultet i njegovi nastavnici.