Povežite se s nama:
 
Poruka

Uvjeti upisa

Pravo natjecanja za upis na studij imaju:
a) studenti sa završenim trogodišnjim stručnim upravnim studijem završetkom kojega se stječe stručni naziv stručni prvostupnik / stručna prvostupnica javne uprave;
b) studenti sa završenim trogodišnjim stručnim studijem društvenog usmjerenja koji su zaposleni u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, udrugama i političkim strankama, te
c) studenti sa završenim trogodišnjim stručnim studijem društvenog usmjerenja, uz prethodno polaganje ispita iz predmeta Politički i pravni sustav Republike Hrvatske.

 
.