Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Razlozi pokretanja studija

Razlog pokretanja ovoga Studija je obrazovanje pravnika osposobljenih zadovoljiti potrebe tržišta rada za kadrovima koji će obnašati pravosudne funkcije i obavljati poslove u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu, upravnim tijelima, odvjetničke i javnobilježničke poslove, pravne i upravne poslove u državnoj i lokalnoj upravi i samoupravi, pravne poslove u trgovačkim društvima, diplomatskoj i konzularnoj službi, te druge poslove u gospodarstvu, državnoj i lokalnoj upravi i samoupravi. Ovim studijem zadovoljavaju se potrebe tržišta rada i društva u cjelini a posebno na području Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske te dijelovima Zadarske i Karlovačke županije. Kao pretpostavka postojanja i funkcioniranja svake suvremene države javlja se potreba izobrazbe kadrova kvalificiranih za obavljanje pravosudnih funkcija u tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu, za obavljanje odvjetničkih i javnobilježničkih poslova, pravnih i upravnih poslova u državnoj upravi te lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ali i tijelima Europske unije, pravnih poslova u trgovačkim društvima, u diplomatskoj i konzularnoj službi te drugih poslova u gospodarstvu i upravi.

Fakultet, kao i ostali pravni fakulteti u Republici Hrvatskoj, odlučio se za provođenje integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija. Objedinjeno izvođenje sveučilišnog studijskog programa kroz prvu i drugu razinu sukladno je zahtjevima pravne struke, jer omogućuje provedbu svih njegovih potrebnih programskih teorijskih i praktičnih sadržaja, a sukladno je i s prevladavajućim modelom srednjoeuropskih država, odnosno s najnovijim iskustvima edukacijskih sveučilišnih programa država srodne pravne kulture i sustava naobrazbe. Pri tome se posebno vodilo računa o radnim mjestimakoja na godišnjoj razini postoje na području Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije te dijelovima Karlovačke i Zadarske županije. Valja naglasiti kako na prostoru ovih županija djeluju dva trgovačka, jedan upravni te 18 prekršajnih sudova iz mreže specijaliziranoga sudstva te četiri županijska i 20 općinskih sudova iz mreže sudova opće nadležnosti. Na istome prostoru ujedno djeluju tri županijska i sedam općinskih državnih odvjetništava, 73 javnobilježnička te preko 700 odvjetničkih ureda. Na ovome prostoru ujedno djeluje pet ureda državne uprave te veliki broj ispostavi ovih ureda, zatim postoji pet uprava jedinica područne (regionalne) samouprave te 179 općina i gradova. Ujedno treba naglasiti kako na istom prostoru djeluje i veliki broj javnih ustanova te komunalnih trgovačkih društava, a koja pokazuju potrebu za magistrima prava. Jednako, uzelo se u obzir da se odgovarajući broj studenata po završetku studija zapošljava u Zagrebu te drugim krajevima Hrvatske, a u posljednje vrijeme, i češće, u tijelima Europske unije. Posebno je značajno povećavanje pravne aktivnosti pristupanjem i nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji te potreba educiranja velikog broja osoba koje obavljaju pravne ili s njima povezane poslove u pogledu stvaranja i primjene prava Europske unije na prostoru Republike Hrvatske.

Program ovoga Studija odgovara općim i specifičnim potrebama za znanjem, vještinama i kompetencijama neophodnima za pravnu struku koja imperativno doprinosi vladavini prava, postulatu na kojem se temelji svaka suvremena država. Jednako ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju donoseći sveobuhvatne promjene predstavlja izazov upravo za pravnu struku kao jedinu struku koja može te promjene pravno i uobličiti i omogućiti preuzimanje i primjenu pravne stečevine Europske unije u Republici Hrvatskoj. Program ovoga Studija temelji se na suvremenim znanstvenim i stručnim spoznajama i na njima temeljenim vještinama. U svrhu stvaranja odgovarajuće literature potrebne za pohađanje ovoga Studija, uz upotrebu suvremene znanstvene i stručne domaće i strane literature, nastavnici se usavršavaju te redovito objavljuju i nove znanstvene i stručne radove temeljene na vlastitim znanstvenim i stručnim istraživanjima.

 
.