Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Mogućnost zapošljavanja i nastavak studija

Završetkom studija student će biti kvalificiran raditi na upravnim poslovima propisanim pravilnicima o sistematizaciji radnih mjesta u:

- tijelima državne uprave (ministarstvima, središnjim uredima Vlade RH, državnim upravnim organizacijama i uredima državne uprave u županijama),
- drugim državnim tijelima (pravosudnim tijelima, kaznenim tijelima, stručnoj službi Hrvatskog sabora, stručnoj službi Ureda predsjednika Republike Hrvatske, stručnoj službi i uredima Vlade Republike Hrvatske, stručnoj službi Ustavnog suda Republike Hrvatske, stručnoj službi pučkog pravobranitelja, pravobranitelja za djecu, pravobranitelja za ravnopravnost spolova, Državnom uredu za reviziju i sl.),
- tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- agencijama, komisijama i odborima koje se osnivaju za obavljanje poslova središnje državne vlasti,
pravnim osobama s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu (ustanove, komunalna trgovačka društva i sl.), nevladinim organizacijama i sl.
 

Po završetku ovoga Studija student može nastaviti studij na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave ili drugom specijalističkom diplomskom stručnom studiju, a sukladno uvjetima upisa studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija koji upisuje. U Republici Hrvatskoj, pored Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji se izvodi na Pravnom fakultetu u Rijeci, specijalistički diplomski stručni studiji u ovome području izvode se još na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Pravnom fakultetu u Splitu i Pravnom fakultetu u Osijeku.
 
 

 
.