Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Razlozi pokretanja studija

Razlog pokretanja ovoga Studija je zadovoljavanje potreba tržišta rada za kadrovima u tijelima državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave, tijelima pravosuđa, pravnim osobama s javnim ovlastima, kao i u gospodarskim subjektima na prostoru Republike Hrvatske, osobito na područjima Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske te dijela Zadarske i Karlovačke županije. U skladu sa svjetskim trendovima i načelima koja se odnose na poseban status, ali i potrebna znanja, vještine i kompetencije državnih i općenito javnih službenika, kontinuirano stručno obrazovati djelatnike javne uprave pokazuje se nužnim, s obzirom da je moderna, racionalna, učinkovita i ekonomična javna uprava nužna pretpostavka funkcioniranja svake državne, područne ili lokalne zajednice. Javna uprava svakodnevno se suočava s brojnim složenim poslovima od općeg društvenog interesa, koje mora zakonito i kvalitetno obavljati kako bi životni standard stanovnika na području njezina djelovanja bio što je moguće viši, a dostupnost javnih usluga ovim osobama što jednostavnija. Kako bi mogla odgovoriti kompleksnim i relativno promjenjivim zahtjevima društva, javna uprava, tj. službenici zaposleni u njoj, trebaju biti dobro upoznati s općim potrebama građana i poduzetnika te sposobni pravovremeno poduzeti mjere koje će doprinijeti gospodarskom boljitku, ali i korištenju socijalnih i drugih prava građana, uz istovremeno zadovoljavanje društvenih potreba zajednice. Pri tome je, s ciljem zaštite prava i pravnih interesa pojedinaca ali i općeg interesa same zajednice, javna uprava u radu vezana načelom zakonitosti, slijedom čega u postupanju primjenjuje brojne nacionalne pravne propise koji uređuju vrlo divergentna upravna područja. Broj pravnih propisa koji uređuju postupanje javne uprave već je danas značajno povećan implementacijom međunarodnih pravnih izvora, a posebice dijela pravne stečevine Europske unije u domaći pravni sustav. Nezakonito postupanje uprave dovodi do značajne anomalije u društvu, koja se očituje u kršenju subjektivnih prava pojedinaca, ali i nanošenju znatne materijalne štete samoj zajednici kojom upravlja. Stoga je zakonito, pravilno, učinkovito i ekonomično obavljanje provedbenih poslova na svim razinama vlasti nužna pretpostavka napretka svake moderne i demokratske države. Poseban razlog pokretanja ovoga Studija ogleda se u namjeri pojedinih ministarstava i državnih ureda Vlade Republike Hrvatske da se stručni prvostupnici javne uprave zaposle na radna mjesta na kojima su trenutno zaposlene osobe sa srednjom stručnom spremom, a sve radi povećanja kvalitete, ali i poboljšanja učinkovitosti rada državne i javne uprave. Ujedno, svjetski trendovi i načela koja se odnose na status javnih službenika, posebno oni u Europskoj uniji, zahtjevaju kontinuirano stručno obrazovanje svih djelatnika javne uprave. Stoga se pokretanje ovoga Studija na ovome prostoru čini uvelike potrebnim.

Studijski program ovoga Studija odgovara općim i specifičnim potrebama za znanjem, vještinama i kompetencijama djelatnika u državnoj upravi, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti ili obavljaju javnu službu, pripremajući ih tako na raznovrsne zadaće kojima u radnome okruženju trebaju odgovoriti. U Studijskom programu posebni naglasak stavlja se na javno pravo, posebno ustavno pravo, upravno pravo i financijsko pravo. Pozornost je posvećena i drugim upravnim i općepravnim znanjima potrebnim za rad u javnome sektoru, baš kao i pojedinim ekonomskim, sociološkim i politološkim pitanjima. Studijski program temelji se na suvremenim znanstvenim i stručnim spoznajama i na njima temeljenim vještinama. U svrhu stvaranja odgovarajuće literature potrebne za pohađanje ovoga Studija, uz upotrebu suvremene znanstvene i stručne domaće i strane literature, nastavnici redovito objavljuju i nove radove temeljene na vlastitim znanstvenim i stručnim istraživanjima.

 
 
.