Naslovnica

Međunarodna nagrada dodijeljena nastavniku našeg Fakulteta

Na kongresu Europskog udruženja profesora poreznog prava (European Association of Tax Law Professors; EATLP), održanog 1-3. lipnja 2017. u Łódźu, dr. sc. Stjepan Gadžo, poslijedoktorand na Katedri za financijsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, proglašen je dobitnikom prestižne nagrade European Academic Tax Thesis Award 2017.


Nagradu zajednički dodjeljuju EATLP i Europska komisija za najbolje doktorske disertacije iz područja poreznog prava, a nastavniku našeg Fakulteta dodijeljena je za njegovu disertaciju pod naslovom „Nexus requirements for taxation of non-residents' business income: a normative evaluation in the context of the global economy“.