Naslovnica

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto

Objavljeno 28. lipnja 2017. godine
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

 
  1. jednog zaposlenika (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno postupovno pravo,
  2. jednog zaposlenika (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, grana povijest prava i države, na Katedri za povijest prava i države.
Prijavi na natječaj treba priložiti:
- životopis,
- dokaz o ispunjavanju uvjeta,
- prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,
- popis znanstvenih i stručnih radova te radove,
- domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države te
- za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina C 2).
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose u tiskanom obliku i u digitalnom zapisu (na CD-u) na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Ul. Hahlić 6.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.