Povežite se s nama:
 
Poruka

Naslovnica

Doktorandica Karla Kotulovski obranila temu doktorske disertacije

24. svibnja 2021. na Pravnom fakultetu u Rijeci doktorandica Karla Kotulovski obranila je temu svoje doktorske disertacije pod nazivom „Nestandardni oblici rada u Republici Hrvatskoj: rizik od prekarnosti“. Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: profesor Željko Potočnjak s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, profesorica Darja Senčur Peček s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mariboru i docent Vanja Smokvina s Pravnog fakulteta u Rijeci, ocijenilo je da je tema prikladna za doktorsko istraživanje, da su hipoteze dobro postavljene te da je predložena metodologija odgovarajuća istraživanju. Povela se zanimljiva rasprava u kojoj je bilo riječi o specifičnostima nestandardnih oblika rada u RH uvjetovanih brojnim okolnostima, uključujući činjenicom da smo nedovršena tranzicijska ekonomija, da postoji nekompatibilno uređenje radnih odnosa u privatnom i golemom javnom sektoru, da su radnopravni odnosi ne samo pod utjecajem radnopravnih propisa, već i drugih poput fiskalnih, te da dinamiku radnopravnih odnosa posebno u smislu prekarnosti treba promatrati u političkom kontekstu.
Unaprijed se radujemo ishodu doktorskog istraživanja vjerujući da će rasvijetliti brojne elemente radnih odnosa u Republici Hrvatskoj i ponuditi nova rješenja!

 

 

 
.