Povežite se s nama:
 
Poruka

Znanstvena i stručna aktivnost

Strateška orijentacija Fakulteta koja stremi razvoju znanstvenih istraživanja vidljiva je iz Strategije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2016-2020, kao i iz Strategije znanstvenih istraživanja do 2020. godine. U tim strateškim dokumentima razvoj pravne znanosti i struke jedna je od tri ključne komponente srednjoročne i dugoročne vizije razvoja Fakulteta, pri čemu je poseban naglasak stavljen na postizanje znanstvene izvrsnosti i međunarodne vidljivosti.
 
Strateški cilj znanstvenih istraživanja Fakulteta je povećati opseg i kvalitetu istraživačkih aktivnosti, kao i ojačati povezanost nastavne i znanstveno-istraživačke komponente djelovanja Fakulteta sukladno razvojnim potrebama pravne znanosti i struke, gospodarstva i društvene zajednice. Specifični ciljevi zacrtani strateškim dokumentima su, između ostalog, povećanje broja istraživačkih i razvojnih projekata; institucionalizacija suradnje s drugim akademskim i strukovnim institucijama u polju pravo kao i u drugim poljima društvenih i humanističkih znanosti; povećanje kvalitete znanstvenog rada; povećanje broja obranjenih doktorskih disertacija; razvoj multidisciplinarnog pristupa u istraživanju; unaprjeđenje institucionalnih uvjeta znanstvenog i stručnog usavršavanja nastavnika i suradnika u kontekstu potrebe razvoja sveukupnog znanstvenog i nastavnog ljudskog potencijala Fakulteta; pružanje organizacijske i financijske potpore istraživačkim aktivnostima; organiziranje domaćih i međunarodnih skupova simpozija i sl.

 


Fakultet prati suvremena kretanja u znanosti i usklađuje se sa standardima u Europskom istraživačkom prostoru. Fakultetsko vijeće je još 2017. godine usvojilo Preporuke za objavljivanje znanstvenih radova, dok je 2019. godine Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio Deklaraciju o Europskoj otvorenoj znanosti. Iste godine Fakultet je svojim znanstvenicima pripremio praktični Vodič za objavljivanje radova u Europskom istraživačkom prostoru kako bi ukazao na postojeće izazove s kojima se suočavaju autori pri odabiru gdje objaviti svoje radove, uključujući pokazatelje kvalitete časopisa i važnost međunarodne vidljivosti. Vodič je od 2020. godine dostupan i u tiskanom obliku u izdanju Pravnog fakulteta u Rijeci, a uz financijsku potporu Europske komisije kroz djelovanje Europskog dokumentacijskog centra (EDC) Rijeka. Uz potporu EDC Rijeka, godine 2023. fakultet je pripremio i nastavak ove publikacije pod nazivom Vodič za objavljivanje radova u Europskom istraživačkom prostoru: otvoreni pristup u kojem nastoji približiti znanstvenicima pitanja koja se odnose na publiciranje rezultata u otvorenom pristupu uključujući razlike u modelima pojedinih nakladnika, načine pohranjivanja te s time povezana autorskopravna pitanja.
 


Dinamična znanstveno-istraživačka i stručna aktivnost vidljiva je iz brojnih znanstvenih i stručnih skupova koje organizira Fakultet i njegovi nastavnici. Fakultet također sudjeluje u brojnim međunarodnim i domaćim znanstveno-istraživačkim projektima, a znanstvena istraživanja se odvijaju i u sklopu nekoliko fakultetskih zavoda te doktorskog studija. Od 2019. Fakultet nagrađuje svoje najuspješnije znanstvenike u dvije kategorije: nagradom za znanstvenu izvrsnost i nagradom za najbolji znanstveni rad u stranom časopisu. Nadalje, Fakultet te njegovi nastavnici i suradnici su uključeni u brojne stručne projekte te druge oblike stručnog rada. Vrlo internzivno surađuju s institucijama i pojedincima iz pravosuđa, uprave i gospodarskog sektora. Osim toga, pojedini nastavnici aktivno su angažirani na korist lokalne i šire društvene zajednice.

Fakultet je ponosan i na svoje jedinstvene tečajeve iz usporednog prava: Uvod u proučavanje talijanskog prava/Introduzione allo studio del diritto italiano te Uvod u njemačko pravo/Einführung in das deutsche Recht.

 
.