Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Znanstvena i stručna aktivnost

Strateška orijentacija Fakulteta koja stremi razvoju znanstvenih istraživanja vidljiva je iz Strategije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2016-2020, kao i iz Strategije znanstvenih istraživanja do 2020. godine. U tim strateškim dokumentima razvoj pravne znanosti i struke jedna je od tri ključne komponente srednjoročne i dugoročne vizije razvoja Fakulteta, pri čemu je poseban naglasak stavljen na postizanje znanstvene izvrsnosti i međunarodne vidljivosti.
 
Strateški cilj znanstvenih istraživanja Fakulteta je povećati opseg i kvalitetu istraživačkih aktivnosti, kao i ojačati povezanost nastavne i znanstveno-istraživačke komponente djelovanja Fakulteta sukladno razvojnim potrebama pravne znanosti i struke, gospodarstva i društvene zajednice. Specifični ciljevi zacrtani strateškim dokumentima su, između ostalog, povećanje broja istraživačkih i razvojnih projekata; institucionalizacija suradnje s drugim akademskim i strukovnim institucijama u polju pravo kao i u drugim poljima društvenih i humanističkih znanosti; povećanje kvalitete znanstvenog rada; povećanje broja obranjenih doktorskih disertacija; razvoj multidisciplinarnog pristupa u istraživanju; unaprjeđenje institucionalnih uvjeta znanstvenog i stručnog usavršavanja nastavnika i suradnika u kontekstu potrebe razvoja sveukupnog znanstvenog i nastavnog ljudskog potencijala Fakulteta; pružanje organizacijske i financijske potpore istraživačkim aktivnostima; organiziranje domaćih i međunarodnih skupova simpozija i sl.

 


Fakultet prati suvremena kretanja u znanosti i usklađuje se sa standardima u Europskom istraživačkom prostoru. Fakultetsko vijeće je još 2017. godine usvojilo Preporuke za objavljivanje znanstvenih radova, dok je 2019. godine Senat Sveučilišta u Rijeci usvojio Deklaraciju o Europskoj otvorenoj znanosti. Iste godine Fakultet je svojim znanstvenicima pripremio praktični Vodič za objavljivanje radova u Europskom istraživačkom prostoru kako bi ukazao na postojeće izazove s kojima se suočavaju autori pri odabiru gdje objaviti svoje radove, uključujući pokazatelje kvalitete časopisa i važnost međunarodne vidljivosti. Vodič je od 2020. godine dostupan i u tiskanom obliku u izdanju Pravnog fakulteta u Rijeci, a uz financijsku potporu Europske komisije kroz djelovanje Europskog dokumentacijskog centra (EDC) Rijeka.
 


Dinamična znanstveno-istraživačka i stručna aktivnost vidljiva je iz brojnih znanstvenih i stručnih skupova koje organizira Fakultet i njegovi nastavnici. Fakultet također sudjeluje u brojnim međunarodnim i domaćim znanstveno-istraživačkim projektima, a znanstvena istraživanja se odvijaju i u sklopu nekoliko fakultetskih zavoda te doktorskog studija. Od 2019. Fakultet nagrađuje svoje najuspješnije znanstvenike u dvije kategorije: nagradom za znanstvenu izvrsnost i nagradom za najbolji znanstveni rad u stranom časopisu. Nadalje, Fakultet te njegovi nastavnici i suradnici su uključeni u brojne stručne projekte te druge oblike stručnog rada. Vrlo internzivno surađuju s institucijama i pojedincima iz pravosuđa, uprave i gospodarskog sektora. Osim toga, pojedini nastavnici aktivno su angažirani na korist lokalne i šire društvene zajednice.

Fakultet je ponosan i na svoje jedinstvene tečajeve iz usporednog prava: Uvod u proučavanje talijanskog prava/Introduzione allo studio del diritto italiano te Uvod u njemačko pravo/Einführung in das deutsche Recht.

 
.