Povežite se s nama:
 
Poruka

Znanstveno-istraživački projekti

Na Pravnom fakultetu provode se znanstvena istraživanja u okviru brojnih projekata koji su financirani iz domaćih ili inozemnih sredstava. Ovdje se nabrajaju samo projekti u kojima je Fakultet voditelj ili partner te oni u koje su uključeni pojedinačni znanstvenici s Fakulteta. Aktivni

Znanstveno-istraživački projekti sufinancirani sredstvima Europske unije u kojima je PRAVRI partner


      Program HORIZON 2020

     Program JUSTICE

     Program ERASMUS+
 
     Program COST


Znanstveno-istraživački projekti sufinancirani sredstvima Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) u kojima je PRAVRI koordinator


Znanstveno-istraživački projekti sufinancirani sredstvima Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) u kojima pojedinačno sudjeluju zapolenici PRAVRI


Potpore znanstvenim istraživanjima španjolskog Ministarstva znanosti i novacija

  • Property Rights System over Tangible Goods in the Field of European Private International Law: Aspects of International Jurisdiction and Applicable Law

Potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Camerinu (UNICAM) 


Potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Rijeci (UNIRI)


Inicijalne potpore mladim istraživačima Sveučilišta u Rijeci (UNIRI)

Dovršeni

Znanstveno-istraživački kompetitivni projekti sufinancirani sredstvima Europske unije u kojima je PRAVRI partner


      Program JUSTICE

Znanstveno-istraživački kompetitivni projekti sufinancirani sredstvima Europske unije u kojima pojedinačno sudjeluju zaposlenici PRAVRI

      
      Program JUSTICE

      Program COMPETITION

     Program INDUSTRIAL RELATIONS

     Program ERASMUS+

Znanstveno-istraživački kompetitivni projekti Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ)

Znanstveno-istraživački projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ)

Potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Rijeci

Inicijalne potpore mladim istraživačima Sveučilišta u Rijeci
 
.