Povežite se s nama:
 
Poruka

O studiju

Doktorski studij ustrojen je ne bi li se magistrima prava, kao i studentima koji su završili neki drugi sveučilišni integrirani ili dodiplomski studij (uz upis razlikovnog studija), omogućilo sustavno stjecanje znanja, vještina i kompetencija kojima će pridonijeti znanstveno-istraživačkom radu visoke kvalitete i pravnoj znanosti te pravnoj profesiji u privatnom i javnom sektoru, posebice provođenjem rezultata znanstvenih istraživanja u praksi. Usmjeren je prema vrhunskom znanstvenom obrazovanju iz polja prava, razvijanju samostalnog istraživanja njegovih polaznika i znanstvenom doprinosu koji iz toga slijedi. Ujedno je Poslijediplomski doktorski studij mjesto kritičke analize hrvatskoga i stranoga prava. Završetkom ovoga Studija stječe se akademski naziv doktor/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti polja pravo (dr. sc.). Poslijediplomskim doktorskim studijem zaokružuje se proces obrazovanja pravnika koji dobiva svoju posebno važnu izvorno znanstveno–istraživačku komponentu te postaje središte u kojemu će se kritički vrednovati postignuća u području prava. Ovaj je Studij kompatibilan sa sustavima doktorskog studija u najrazvijenijim, posebno europskim akademskim sredinama i počiva na opredijeljenju razvoja kreativnog istraživanja u području hrvatskoga, europskoga, međunarodnoga i poredbenoga prava. Akreditiran je 2011. godine, a prva generacija studenata upisana je u ljetnom semestru ak. god. 2011./2012.

Djelovanje Doktorskog studija uređeno je poglavito u sljedećim propisima:

 

Struktura

Upisna kvota je 20 studenata, a natječaj za upis u ovaj Studij raspisuje se svake akademske godine. Može se studirati kao redoviti studij (s punim radnim vremenom) koji traje tri godine i kao izvanredni studij (s dijelom radnog vremena) koji traje šest godina. Sastoji se od pripremnog znanstveno-nastavnog dijela i pretežitog znanstveno-istraživačkog dijela, u kojem student stječe znanja i vještine potrebne za postavljanje i rješavanje problema pravne znanosti u izradi znanstvenog rada.

Posebnost ovog studijskog programa je u njegovoj iznimnoj personaliziranosti jer se sadržajem gotovo u cijelosti prilagođava doktorandu i njegovoj okvirnoj temi koja se u dogovoru s mentorom definira prilikom upisa na studij. Naime, samo je jedan od 6 kolegija obvezani kolegij, dok su sve druge studijske obveze usmjerene unaprijeđenju znanstveno-istraživačkih kompetencija te su sadržajno podređene doktorandovom području znanstvenog interesa. Program osigurava potrebnu otvorenost Studija glede pokretljivosti studenata. Osnova mobilnosti je ECTS sustav bodovanja, kojim se osigurava prijelaz, ali i mogućnost sudjelovanja u pojedinim nastavnim sadržajima na drugim sveučilištima.

 

Popis predmeta

PREDMET NOSITELJ(I) STATUS
Metodologija pravne znanosti Prof. dr. sc. Miomir Matulović
Doc. dr. sc. Sanja Grbić
Doc. dr. sc. Maša Marochini Zrinski
Obvezni
Antidiskriminacijsko pravo Prof. dr. sc. Sanja Barić
Prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat
Prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić
Izborni
Civilno društvo i javna uprava Prof. dr. sc. Sanja Barić
Doc. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović
Izborni
Dokazno pravo Prof. dr. sc. Petar Veić Izborni
Ekonomika za pravnike Prof. dr. sc. Maks Tajnikar Izborni
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Prof. dr. sc. Miomir Matulović
Prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić
Izborni
Europsko porezno pravo Prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević Izborni
Europsko privatno pravo Prof. dr. sc. Vesna Tomljenović
Izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda
Doc. dr. sc. Emilia Mišćenić
Doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar
Izborni
Europsko radno pravo Prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat Izborni
Filozofija prava Prof. dr. sc. Miomir Matulović Izborni
Hrvatsko srednjovjekovno pravo Prof. dr. sc. Željko Bartulović
Izv. prof. dr. sc. Anamari Petranović
Izborni
Instituti upravnog prava Prof. dr. sc. Dario Đerđa Izborni
Izvanugovorna odgovornost za štetu Izv. prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača
Izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić
Izborni
Jezik, pravo i spoznaja Dr. sc. Ana Ostroški Anić
Doc. dr. sc. Martina Bajčić
Izborni
Kodifikacijski procesi pravnih sustava Prof. dr. sc. Željko Bartulović
Izv. prof. dr. sc. Anamari Petranović
Doc. dr. sc. Sandra Winkler
Izborni
Korporativno upravljanje u dioničkim društvima Prof. dr. sc. Dionis Jurić
Prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc
Izborni
Kriminalistika Prof. dr. sc. Petar Veić Izborni
Međunarodna odgovornost država Prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić Izborni
Međunarodna trgovačka arbitraža Izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda
Doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar
Izborni
Međunarodno financijsko pravo Prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević Izborni
Međunarodno radno i socijalno pravo Izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta Izborni
Obiteljsko pravo u svijetu koji se mijenja Prof. dr. sc. Nenad Hlača
Doc. dr. sc. Sandra Winkler
Izborni
Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Prof. dr. sc. Eduard Kunštek Izborni
Osobitosti delikvencije žena Prof. dr. sc. Velinka Grozdanić Izborni
Poredbeno kazneno pravo Doc. dr. sc. Igor Martinović Izborni
Povijest hrvatskog parlamentarizma i ustavnosti Prof. dr. sc. Željko Bartulović
Prof. dr. sc. Sanja Barić
Prof. dr. sc. Budislav Vukas ml.
Izborni
Pravna povijest religijskih zajednica Prof. dr. sc. Željko Bartulović Izborni
Pravo i personalizirana medicina Prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat 
Prof. dr. Gerald G. Sander
Izborni
Pravo informacijskih i komunikacijskih tehnologija Prof. dr. sc. Adam Candeub
Izv. prof. dr. sc. Tihana Galinec Grbac
Izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda
Izborni
Pravo intelektualnog vlasništva Prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc
Izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda
Izborni
Pravo neprofitnih organizacija Prof. dr. sc. Sanja Barić Izborni
Pravo pomorskog osiguranja Prof. dr. sc. Dorotea Ćorić
Doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić
Izborni
Pravo tržišnog natjecanja i državnih potpora Doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar
Doc. dr. sc. Ana Pošćić
Izborni
Pravo zaštite morskog okoliša Prof. dr. sc. Dorotea Ćorić
Doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić
Izborni
Pravo zaštite potrošača Prof. dr. sc. Vesna Tomljenović
Izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda
Doc . dr. sc. Emilia Mišćenić
Doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar
Izborni
Pravosudna suradnja u građanskim stvarima Prof. dr. sc. Vesna Tomljenović
Izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda
Izborni
Rimski temelji europskog privatnog prava Izv. prof. dr. sc. Anamari Petranović Izborni
Sociologija prava – klasični izvori i suvremene perspektive Prof. dr. sc. Boris Banovac Izborni
Sociologija uprave Prof. dr. sc. Robert Blažević Izborni
Sportsko pravo Doc. dr. sc. Vanja Smokvina Izborni
Stvaranje i primjena pravnih propisa Prof. dr. sc. Dario Đerđa Izborni
Stvarnopravna sredstva osiguranja tražbina Izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić Izborni
Sustavi registriranja prava na stvarima i pravima Izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić
Doc. dr. sc. Loris Belanić
Izborni
Suvremena javna uprava Doc. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović Izborni
Suvremena povijest pravnih i političkih institucija Prof. dr. sc. Željko Bartulović
Prof. dr. sc. Budislav Vukas ml.
Izborni
Ugovorno bankarsko pravo Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper
Doc. dr. sc. Loris Belanić
Izborni
Ugovorno obvezno pravo :!of. dr. sc. Zvonimir Slakoper
Doc. dr. sc. Loris Belanić
Izborni
Ugovorno pravo osiguranja Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper
Izv. prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača
Izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić
Doc. Doc. dr. sc. Loris Belanić
Izborni
Upravljanje javnim dobrom Prof. dr. sc. Dario Đerđa Izborni
Upravno postupovno pravo Prof. dr. sc. Dario Đerđa Izborni
Usporedno radno pravo Izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta Izborni
Višejezičnost u pravu EU-a Doc. dr. sc. Emilia Mišćenić
Doc. dr. sc. Martina Bajčić
Izborni
Zaštita prava putnika u transportnom pravu Prof. dr. sc. Dorotea Ćorić
Doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić
Izborni
Zaštita ranjivih skupina u europskom kaznenom pravu     Izv. prof. dr. sc. Marissabell Škorić
Doc. dr. sc. Dalida Rittossa
Izborni
Zaštita ulagatelja na tržištu kapitala  Prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc
Doc. dr. sc. Antonija Zubović
Doc. dr. sc. Mihaela Braut Filipović
Izborni

 

Upisi

Osnovni podatci su u tekstu natječaja i obrascu prijave. Također su ovdje dostupne i smjernice za izradu prijedloga osobnog plana studija te popis potencijalih mentora RiDoca. Za sva dodatna pitanja molimo obratite se na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 

Natječaj OTVOREN DO 31. SRPNJA 2024.! Kontaktirajte nas na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prijava na natječaj za upis doktorskog studija

Smjernice za izradu osobnog plana studija
Popis potencijalnih mentora

 

Nastavni materijali

Predmetno nastavni repozitorij
Upute za izradu studentskih pisanih radova (seminarski i završni radovi)
Posebne upute za izradu studentskih pisanih radova za studente doktorskog studija
Logotip za naslovnicu

 

Riječka doktorska konferencija

Riječka doktorska konferencija namijenjena je doktorandima koji žele izložiti svoju temu i podvrgnuti provjeri svoje prvotne istraživačke rezultate pred pravnim znanstvenicima i praktičarima te raspraviti svoje rezultate s drugim doktorandima.

 

 RIDOC 2023 održanje 8. prosinca 2023. na Pravnom fakultetu u Rijeci i online.

Poziv za sažetke
Program konferencije

 RIDOC 2022 održan je 8. i 9. prosinca 2022. na Pravnom fakultetu u Rijeci i online.

Poziv za sažetke 
Program konferencije

 RIDOC 2021 održan je 10. prosinca 2021. na Pravnom fakultetu u Rijeci i online.

Poziv za sažetke 
Program konferencije

 RIDOC 2020 održan je 4. prosinca 2020. online u organizaciji Pravnog fakulteta u Rijeci.


Poziv za sažetke 
Knjiga sažetaka
Program konferencije

 

 RIDOC 2018
 održan je 7. prosinca 2018. na Pravnom fakultetu u Rijeci.


Poziv za sažetke
Knjiga sažetaka
Program konferencije


RIDOC 2016 održan je 2. prosinca 2016. na Pravnom fakultetu u Rijeci.


Poziv za sažetke
Knjiga sažetaka
Program konferencije

 

 

 

Edukacije

Posvećeni smo kontinuiranom obrazovanju doktoranada i mentora s ciljem osiguranja kulture akademske uspješnosti i profesionalnog razvoja. Provodimo različite grupne ili pojedinačne edukacijske aktivnosti, uključujući radionice i tečajeve, bilo u organizaciji Fakulteta ili u suradnji s drugim ustanovama.
 

Radionice za mentore i doktorande

Doktorske radionice za mentore osmišljene su za mentore Doktorskog studija prava u Rijeci, kako bi kroz praktične zadatke procijenili jesu li dovoljno pripremljeni za uspješno vođenje doktoranda te dodatno poradili na svojim vještinama i kompetencijama.

Neke od doktorskih radionica su namijenjenje doktorandima radi stjecanja općih kompetencija i generičnih vještina potrebnih za doktorsko istraživanje, pisanje i publiciranje. Za doktorande su organizirane 
edukacije koje omogućuju unaprijeđenje specifičnih vještina neophodnih za uspješno savladavanje sudijskih obveza.

Program radionice "Who is Q? Jedinstveni i trajni identifikator znanstvenika – ORCID" 2023.

Program radionice "Znanost i mediji" 2003.


Program radionice "Postavljanje istraživačkog pitanja" 2023.


Program radionice "Izrada prikaza monografije" 2023.

Program radionice "Who is Q? Otvoreni pristup znanstvenim informacijama" 2022.
Program radionice "Pisanje znanstvenog rada na engleskom" 2019.
Program radionice "Metodologija i plagijat" 2018.


Program "Doktorske radionice za mentore" 2016.
  

Kratki tečajevi pretraživanja podataka

U nastojanju da omogućimo unaprijeđenje istraživačkih sposobnosti i vještina doktoranada, osoblje knjižnice Fakulteta nudi kratke tečajeve iz pretraživanja baza podataka i korištenja internetski dostupnih materijala. Ti tečajevi organiziraju se na upit pojedinog ili grupe doktoranada.


Korisne informacije za doktorande i mentore

S ciljem informiranja doktoranada o njihovim pravima i obvezama, pretraživanju baza podataka i etičkim načelima znanstveno-istraživačkog rada te izgradnjom osobne znanstvene mreže doktoranada, Fakultet dva puta godišnje organizira jednodnevne orijentacijske susrete. Na ovim susretima doktorandima se uručuju osnovni materijali o doktorskom studiranju, kao što su pravilnik, vodič za studente i informacije o korištenju knjižnične građe i pretraživanju baza podataka. Također, prilika je to da doktorandi pobliže upoznaju voditelja i tajnika studija te nastavnike Fakulteta, kao i da se međusobno upoznaju. Na taj način doktorandima se omogućuje ostvarivanje znanstveno-istraživačke suradnje i uključivanje u znanstveno-istraživačke projekte Fakulteta. Tijekom orijentacijskog susreta, doktorandima se prezentira i Soba za doktorande, koja im stoji na raspolaganju za njihov rad i istraživanje (ključ mogu zatražiti kod čuvara na ulazu u Fakultet) te ih se upoznaje s koordinatorom za komunikaciju. 

Koordinator za komunikaciju je student doktorskoga studija Fakulteta koji doktorandima tijekom studija pruža podršku na manje formalan način, koordinirajući sastanke doktoranada i njihov rad u Sobi za doktorande te administrirajući rasprave na forumu za doktorande koji djeluje na repozitoriju doktorskoga studija. Na ovaj način doktorandima se omogućuje da s kolegama raspravljaju o pitanjima od njihova interesa, kao i da dijele informacije o seminarima, radionicama, konferencijama, bazama podataka, materijalima, stipendijama, iskustvima te drugim pitanjima koje im mogu pomoći u bržem i jednostavnijem savladavanju obaveza koje pred njih postavlja doktorski studij. Koordinator za komunikaciju je Ines Matić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Za uspješnost studiranja na doktorskom studiju presudan je niz čimbenika, a među njima su odnos prema studijskim obvezama te komunikacija između doktoranda i mentora. Kako bi doktorandi, ali i mentori unaprijed bili što bolje pripremljeni za svoje uloge pripremili smo vodiče koji bi u tome trebali pomoći. Pored toga, dodatna institucijska podrška nudi se u obliku različitih edukacija kao i susreta i razgovora s kolegama i voditeljem studija.
 

Vodič za doktorande Vodič za mentore

Pri izradi pisanih radova prijeko je potrebno voditi računa o znanstvenoj razini, pravilima akademske čestitosti i autorskim pravima te pravilima oblikovanja. Upute koje smo pripremili trebale bi u tome pomoći, dok se sva daljnja pitanja trebaju rješavati u komunikaciji s mentorom.
 

Obavijesti

Javne obrane tema doktorskih disertacija
Javne obrane doktorskih disertacija
Promocije doktora znanosti
Natječaji za stipendije


  

Doktorski rad dostupan javnosti

Na temelju odredbe članka 62. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Pravni fakultet čini dostupnim javnosti objavom na svojim mrežnim stranicama doktorski rad Marine Derete pod nazivom „Nadzor nad udrugama u hrvatskom i usporednom pravu“. Doktorski rad možete otvoriti odabirom ove poveznice.

Doktorski rad dostupan javnosti

Na temelju odredbe članka 62. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Pravni fakultet čini dostupnim javnosti objavom na svojim mrežnim stranicama doktorski rad Sare Madžarov Matijević pod nazivom „Teorijske odrednice i perspektive razvoja prava na obaviještenost u dioničkom društvu“. Doktorski rad možete otvoriti odabirom ove poveznice.

Doktorski rad dostupan javnosti

Na temelju odredbe članka 62. stavka 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Pravni fakultet čini dostupnim javnosti objavom na svojim mrežnim stranicama doktorski rad Armanda Demarka pod nazivom „Odgovornost države za štetu prouzročenu radom sudova u hrvatskom, europskom i poredbenom pravu“. Doktorski rad možete otvoriti odabirom ove poveznice.

 
.