Povežite se s nama:
 
Poruka

Sveučilišni specijalistički studij Pravo europskih integracija

O studiju

Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija, svojim izmijenjenim i dopunjenim studijskim programom omogućava polaznicima studija podizanje razine stručne osposobljenosti neophodne za implementaciju i primjenu europskog prava. Naime, na razini Europske unije dešavaju se brojne i kontinuirane društvene i normativne promjene koje se održavaju i na nacionalno zakonodavstvo i praksu. Polaznicima studija omogućava se stjecanje specijalistička znanja koja bi odgovarala potrebama zaposlenih u tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, tijelima pravosuđa, javnim službama te gospodarskim subjektima i pozitivno utjecala na pravilnu primjenu europskog prava.

Poslijediplomskim studijem Pravo europskih integracija osigurava se vertikalna povezanost studija, odnosno omogućava se studentima koji su završili integrirani studij prava stjecanje specifičnih znanja iz prava europskih integracija. Osim toga, pohađanje studija se, uz ispunjenje dodatnih uvjeta, omogućava i osobama koje su završile preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije, politologije, sociologije, psihologije, povijesti te ostalih društvenih znanosti. Za one polaznike koji po završetku studija smatraju da im znanja stečena na studiju daju osnovu za daljnje znanstveno usavršavanje, studij je otvoren vertikalno i omogućava nastavak studija prema odgovarajućim pravilima za doktorski studij.

Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija koncipiran je kao dvosemestralni studij. U prvom semestru studija svi studenti imaju četiri obvezna predmeta na kojima stječu temeljna znanja o pravu europskih integracija, o izvorima europskog prava, temeljnim institucijama Europske Unije te temeljnim gospodarskim slobodama. U prvom semestru studenti imaju obvezu pisanja istraživačkog seminara i case study. U drugom semestru studenti stečena znanja nadograđuju posebnim znanjima iz predmeta formiranih u dva modula: Europsko privatno pravo (Modul I) i Europsko javno pravo (Modul II). Pored obveznih predmeta student mora u prvom semestru odslušati i položiti barem jedan izborni predmet, a u drugom semestru dva izborna predmeta. Studijski program nudi široku paletu izbornih predmeta, čime se omogućuje studentima stjecanje posebnih specijalističkih znanja iz područja europskih integracija, a u skladu s njihovim pojedinačnim interesima. Polaznici studija dužni su izraditi i obraniti završni rad.

 

Opis studijskog programa

Izvedbeni nastavni plan

  • Nastava se trenutno ne održava

Satnice predavanja

         Nastava se trenutno ne održava

Predmetno nastavni repozitorij

Ispitni rokovi

Upute i obrasci za izradu i prijavu seminarskih i završnih radova

end faqObavijesti

Produžetak roka za dovršetak studija

Odluka o produžetku roka

Odluka o financijskim obvezama studenata

Obavijest o mogućnosti obročnog plaćanja školarine

Opširnije...


 
 
.