Povežite se s nama:
 
Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Sveučilišni specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava

Natječaj za upis IV. generacije studenata - Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij „Financijsko pravo trgovačkih društava“ (NATJEČAJ JE ZATVOREN 30. 04. 2021.)

O studiju

Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava pruža cjelovito stjecanje znanja iz pravnih disciplina trgovačkog prava, prava društava i financijskog prava i s time povezanih znanstvenih disciplina, koja su potrebna za učinkovito upravljanje financijskim i njima povezanim aspektima poslovanja trgovačkih društava. U RH je takav studijski specijalistički sveučilišni program nov.

Studij je otvoren povezivanju i pokretljivosti u nacionalnom i međunarodnom  sustavu izobrazbe. Horizontalno je povezan sa svim studijima koji su u sustavu bolonjskog procesa, a sobzirom da se radi o interdisciplinarnom studiju, ovaj poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati magistri prava, diplomirani pravnici, magistri ekonomije i diplomirani ekonomisti, diplomirani inženjeri tehničkih struka (građevine, brodogradnje, pomorstva, strojarstva, elektrotehnike i sl., ) odnosno diplomanti drugih fakulteta kojiimaju najmanje skupljenih 300 ECTS bodova. Povezanost se odnosi i na sve završene studente (ranije) četverogodišnjih studija koji su studirali i stekli akademsko zvanje dipl. oec, dipl.ing. ili dipl.iur i srodna zvanja.

Za one polaznike koji smatraju da im znanja stečena na studiju daju osnovu za daljnje znanstveno usavršavanje i doktorski studij, otvoren je vertikalno jer oni mogu nastaviti studij prema odgovarajućim pravilima za doktorski studij. Pravilima Studija se osim toga utvrđuju uvjeti priznanja ispita položenih na drugim programima.

Nastava će se na ovom poslijediplomskom specijalističkom studiju izvoditi tijekom 2 semestra. Student upisuje na svakom semestru četiri obvezna predmeta. U prvom semestru student može upisati 2 izborna predmeta i izraditi jedan istraživački seminar ili može upisati jedan izborni predmet, u kojem slučaju treba izraditi dva istraživačka seminara i jedan case study. U drugom semestru studenti opredjeljuju za jedan od ponuđenih modula. U prvom modulu je naglasak na uspostavi financijske discipline unutar samog trgovačkog društva. U drugom modulu stječu se znanja o pravnim institutima koji trgovačkim društvima, posebice u kontekstu prekograničnog obavljanja njihove poslovne djelatnosti omogućuju olakšanje poslovanja ili prisilnu realizaciju nenamirenih tražbina. Interes za potonja znanja mogu imati naročito osobe koje kao odvjetnici zastupaju interese trgovačkih društava pri njihovu utuženju ili ovrsi. Studenti mogu izborni predmet birati i među izbornim predmetima drugog modula. Kroz predmete studija ponuđena su i komplementarna znanja ekonomskih disciplina, kao i iz psihologije. Radi se o znanjima koja su horizontalno primjenjiva na razini svih gospodarskih sektora.

Pored polaganja ispita iz obveznih i odabranih izbornih predmeta nastavni program Studija predviđa i obvezu izrade završnog rada.

Odluka o osnivanju Povjerenstva vanjskih dionika Poslijediplomskog specijalističkog sveučilišnog studija Financijsko pravo trgovačkih društava Pravnog fakulteta u Rijeci
Odluka o imenovanju Povjerenstva vanjskih dionika Poslijediplomskog specijalističkog sveučilišnog studija Financijsko pravo trgovačkih društava

 

Izvadak iz studijskog programa

Izvedbeni nastavni plan

Satnica predavanja

Predmetno nastavni repozitorij

Ispitni rokovi

Upute i obrasci za izradu i prijavu seminarskih i završnih radova

Odluka o produženju roka za dovršetak studija za studente Poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija "Financijsko pravo trgovačkih društava"

Upisi u ak.god. 2020./2021.

end faq

 
.