Povežite se s nama:
 
Poruka

Mogućnost zapošljavanja i nastavak studija

Osobe koje završe navedeni studij moći će se zaposliti ili će temeljem stečenih znanja lakše napredovati u:

  • trgovačkim društvima kao zaposlenici ili obnašatelji dužnosti članova uprave ili nadzornog odbora, odnosno kao djelatnici ureda za usklađenost (compliance officer), u odjelu za financijsko poslovanje, odjelu za odnose s investitorima, za korporativno upravljanje i sl.)
  • tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave koji su nadležni za poslove s gospodarskim subjektima, odnosno rješavaju predmete (npr. porezne, carinske i sl.) vezane uz trgovačka društva
  • regulatornim agencijama koje nadziru financijske aspekte poslovanja trgovačkih društava (HANFA, HNB i sl.) ili u državnim inspektoratima
  • komorama i udruženjima, kao stručnjaci koji promiču financijske interese trgovačkih društava općenito ili na razini sektora
  • pravosuđu kao odvjetnici specijalizirani za pravo društava i financijsko pravo, odnosno kao suci ili savjetnici trgovačkih sudova, javni bilježnici, državni odvjetnici specijalizirani za gospodarska i financijska kaznena djela i sl.

 
Za one studente koji smatraju da im znanja stečena na studiju daju osnovu za daljnje znanstveno usavršavanje te inače ispunjavaju uvjete upisa u doktorski studij, dovršetak ovog studija omogućava upis na doktorski studij Pravnog fakulteta u Rijeci uz oslobođenje dijela studijskih obveza u visini do najviše 60 ECTS bodova.

 
.