Povežite se s nama:
 
Poruka

Struktura studija

Studij se izvodi kao dvosemestralni studij. Ne postoje uvjeti za upis u drugi semestar. Predavanja se prilagođavaju zaposlenim studentima, a svaki se kolegij realizira koncentriranom nastavom tijekom jednog ili dva vikenda (petak popodne/subota). Nakon nastave, u objavljenim ispitnim rokovima, Studenti polažu obvezne i odabrane izborne predmete. Student treba izraditi bar jedan seminarski rad. U drugom semestru student pored redovnih studijskih obveza ima obvezu izraditi završni rad. Ukupan broj bodova koji se stječe polaganjem ispita i izradom seminarskog rada i/ili case study-ja je 50 ECTS-a. Studij se završava izradom i obranom završnog rada (10 ECTS) čime student stječe ukupno 60 ECTS bodova.

Student upisuje u svakom semestru po četiri obvezna predmeta koji zajedno nose ukupno 20 ECTS. U prvom semestru student može upisati dva izborna predmeta (čime stječe ukupno 6 ECTS) i izraditi jedan istraživački seminar (1 ECTS) ili može upisati jedan izborni predmet, u kojem slučaju treba izraditi dva istraživačka seminara (2 x 1 ECTS) i jedan case study (2 ECTS). Kombiniranjem nastavnih i istraživačkih sadržaja u prvom semestru student treba ukupno ostvariti 27 ECTS bodova. U drugom semestru pored četiri obvezna predmeta jednog od modula, studenti upisuju jedan izborni predmet. Studenti mogu izborni predmet birati i među izbornim predmetima drugog modula.

Za izvedbu nastave iz pojedinog izbornog predmeta nužno je da najmanje pet studenata izabere taj predmet. Odluka o aktivaciji jednog ili oba modula donosi se temeljem iskazanog interesa studenata te ovisno o popunjenosti broja upisnih mjesta. Od studenata se zahtijeva redovita prisutnost na nastavi, aktivno sudjelovanje i savladavanje gradiva, a kao mogući oblici sudjelovanja u nastavi predviđeni su izrada samostalnih zadataka, korištenje Internet i ostalih medija i sl. Nakon odslušanog kolegija student polaže pismeni ili pismeno-usmeni ispit. Ispitni rokovi i vrijeme polaganja ispita se također prilagođavaju potrebama zaposlenih studenata, o čemu se studenti redovito obavještavaju.

 

 

 
.