Povežite se s nama:
 
Poruka

Razlozi pokretanja studija

Studij je ustrojen 2012. godine sa svrhom da se diplomiranim pravnicima/magistrima prava, ekonomistima te diplomantima drugih struka čija je profesionalna djelatnost vezana uz trgovačka društva omogući sustavno, cjelovito stjecanje znanja iz pravnih disciplina trgovačkog prava, prava društava i financijskog prava i s time povezanih znanstvenih disciplina, koja su potrebna za učinkovito upravljanje financijskim i njima povezanim aspektima poslovanja trgovačkih društava. Upravo kombinacija stjecanja visokospecijalističkih pravnih znanja i vještina s onima iz drugih disciplina (ekonomije, psihologije) koja su potrebna u gospodarstvu je ono što ovaj studij izdvaja od drugih sličnih studija u RH.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci uočio je nedostatak studijskih programa koji su prilagođeni specifičnim potrebama pravnih i drugih stručnjaka koji su profesionalno vezani za trgovačka društva, jer dosadašnji sustav izobrazbe nije vodio računa o potrebi usvajanja interdisciplinarnih znanja. Zbog toga su kao nositelji kolegija angažirani su i sveučilišni nastavnici iz polja ekonomije i psihologije. Kako bi se studij maksimalno približio potrebama studenata koji uz teorijska znanja trebaju i ona praktična, u nastavi je predviđeno sudjelovanje pravnih i financijskih stručnjaka iz prakse. Temeljni koncept cijelog studija je povezivanje akademije i empirije, što omogućava visoku interaktivnost u nastavi. Nastavnici Studija su predani ispunjenju visokih standarda kvalitete u prijenosu znanja te potiču samostalnost i inicijativu studenata.

Osobitost studija je da se u drugom semestru nastava usmjerava u dva modula. U prvom modulu je naglasak na uspostavi financijske discipline unutar samog trgovačkog društva. Zahtjevi financijske transparentnosti trgovačkog društva te mjera izvještavanja u pravu društava se neprekidno povećava. Stoga se upravo transparentnosti i odgovornosti u trgovačkom društvu posvećuje velika pozornost. Kroz nastavne sadržaje drugog modula stječu se znanja o pravnim institutima koji trgovačkim društvima, posebice u kontekstu prekograničnog obavljanja njihove poslovne djelatnosti omogućuju olakšanje poslovanja ili prisilnu realizaciju nenamirenih tražbina. Odluka o aktivaciji jednog ili oba modula donosi se temeljem iskazanog interesa studenata te ovisno o popunjenosti broja upisnih mjesta.

 
.