Povežite se s nama:
 
Poruka

Uvjeti upisa

Pravo upisa ima osoba koja je završila sveučilišni diplomski četverogodišnji studij (dipl. iur.) ili osoba koja je završila sveučilišni prijediplomski i diplomski integrirani petogodišnji studij prava (mag. iur.) čijim je završetkom se stječe 300 ECTS bodova. Studij mogu također upisati polaznici sa završenim drugim sveučilišnim diplomskim četverogodišnjim studijem ili sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijem iz područja društvenih ili drugih znanosti (ekonomije i sl.) pod uvjetom da su tijekom studija položili pravni predmet usporediv s predmetom studija. Kandidati koji tijekom studiranja diplomskog, preddiplomskog i diplomskog (integriranog) sveučilišnog studija nisu položili niti jedan pravni predmet upućuju se na polaganje predmeta: Financijsko pravo i financijska znanost i Pravo društava.

Iznimno, sveučilišni specijalistički studij može upisati i osoba koja je završila stručni diplomski studij čijim završetkom je stekla 300 ECTS bodova iz područja društvenih ili drugih znanosti uz polaganje razlikovnih ispita iz predmeta Financijsko pravo i financijska znanost i Pravo društava te uz uvjet da ima najmanje pet godina radnog staža u području izvođenja studija.

Pristupnik mora poznavati najmanje jedan svjetski jezik do razine mogućnosti praćenja stručne literature.

Pri upisu u studij moguće je uzeti u obzir ostvarene ECTS bodove stečene na drugom sveučilišnom specijalističkom studiju prema uvjetima navedenima u studijskom programu.

Kandidatima bez praktičnog radnog iskustva upis na poslijediplomski studij moguć je uz uvjet prosječne ocjene iznad 3,50 ostvarene na diplomskom studiju, odnosno uz preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika.

 
.