Povežite se s nama:
 
Poruka

Ishodi učenja, znanja, i vještina stečene završetkom studija

Završetkom ovoga Studija student očekivano stječe sljedeća znanja, vještine i kompetencije:

 • kritički prosuditi pravne oblike i modele financiranja trgovačkih društava i usporediti instrumente osiguranja tražbina koji se koriste pri određenim oblicima financiranja
 • kritički vrednovati pravne oblike financiranja prema pravu tržišta kapitala
 • procijeniti pravne značajke, strukturu i dinamiku financiranja javnih projekata
 • usporediti i vrednovati pojavne oblike restrukturiranja poduzetnika prema pravu tržišnog natjecanja i stečajnom pravu
 • procijeniti mogućnost ulaska trgovačkog društva u tržišnu utakmicu u sektorima u kojima se provodi liberalizacija
 • analizirati porezne aspekte poslovanja trgovačkih društava te preispitati i primijeniti metode izbjegavanja dvostrukog oporezivanja
 • kritički analizirati pojavne oblike odštetne odgovornosti i osiguranja od odgovornosti osoba koje upravljaju trgovačkim društvom
 • vrednovati pojavne oblike kaznenopravne zaštite imovinskih interesa trgovačkog društva i pripadnu kaznenu odgovornost
 • valorizirati odrednice sustava Jedinstvenog europskog platnog prostora i prednosti za trgovačka društva
 • procijeniti mogućnost primjene procesnopravnih instrumenata koji služe olakšanju namirenja tražbina u prekograničnom kontekstu
 • prosuditi o primjeni pravnih instituta pri sudskom rješavanju sporova u odnosima s međunarodnim elementom te o pitanjima nadležnosti i mjerodavnog prava
 • razviti znanja i vještine iz organizacijske psihologije i komunikacijske vještine potrebne u pravnoj praksi
 • argumentirano se izražavati u pisanoj i usmenoj formi uz korištenje odgovarajuće stručne terminologije
 • korištenjem relevantnih izvora provesti samostalno stručno istraživanje i argumentirati zaključke
 
.