Povežite se s nama:
 
Poruka

Trajanje studija i ritam studiranja

Nastava se izvodi tijekom dva semestra sukladno izvedbenom programu studija i objavljenoj satnici. Raspored nastave prilagođen je zaposlenim studentima, a svaki se kolegij realizira koncentriranom nastavom tijekom jednog ili dva vikenda na Fakultetu.

Nakon razdoblja nastave organiziraju se ispitni rokovi. Ispiti se polažu na Fakultetu kao pismeni ili pismeno/usmeni ispiti.

Pojedinosti načina ispunjenja drugih studijskih obveza, posebice vezano uz obvezu izrade seminarskog rada, case study-ja ili završnog rada, uređene su Uputama i obrascima za izradu i prijavu seminarskih i završnih radova.
 
Razdoblje završetka studija je 18 mjeseci od upisa u studij. Kao početak toka roka uzima se prvi dan nastave prema satnici u prvom semestru. 

 
.