Povežite se s nama:
 
Poruka

Naslovnica

Nastavnici Katedre za trgovačko pravo i pravo društava sudjelovali kao uvodničari na Okruglom stolu u organizaciji HAZU na temu novih tehnologija i prava društava

Dana 21. listopada 2021. nastavnici Katedre za trgovačko pravo i pravo društava sudjelovali su uz druge akademske stručnjake i stručnjake iz prakse kao uvodničari na okruglom stolu koji je održan kao videokonferencija u organizaciji Hrvatske akedemije znanosti i umjetnosti pod predsjedanjem akademika Jakše Barbića.

Predstojnica Katedre, prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc i prof. dr. sc. Dionis Jurić izložili su uvodno izlaganje u kojem su govorili o novim tehnologijama i promjena paradigmi u trgovačkom društvu. Izv. prof. dr. sc. Antonija Zubović je zajedno sa svojom koautoricom, dr.sc. Moranom Derenčinović Ruk izlagala na temu digitalne transformacije vrijednosnih papira i aktivnosti koje poduzimaju regulatori na tržištu kapitala, a doc. dr. sc. Mihaela Braut Filipović, u suradnji sa svojim koautorom Ivanom Zornadom, na temu primjene umjetne inteligencije u pravu društava.


Dobro posjećen okrugli stol je okupio je predstavnike regulatora, financijskih institucija, suce trgovačkih sudova, odvjetnike i koporativne pravnike u trgovačkim društvima te je bio povod dinamičnoj raspravi. Izlaganja naših nastavnika ujedno su dio aktivnosti istraživačkog projekta: Pravni aspekti restrukturiranja trgovačkih društava i tranzicija prema novoj kulturi korporativnog upravljanja, uniri-drustv-18-43, voditeljice projekta, prof. dr. sc. Edite Čulinović-Herc.


 
 
.