Povežite se s nama:
 
Poruka

Naslovnica

Održana Panel rasprava povodom obilježavanja 25 godina od stupanja na snagu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u Republici Hrvatskoj

Dana 4. studenog 2022. u organizaciji Pravnog fakulteta u Rijeci i Grada Novog Vinodolskog održana je Panel rasprava povodom obilježavanja 25 godina od stupanja na snagu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u Republici Hrvatskoj. Glavna tema, odnosno naglasak Panel rasprave stavljen je na utjecaj Konvencije za zaštitu ljudskih prava na hrvatski pravni poredak. Tom prilikom Pravni fakultet je ugostio najeminentnije pravne stručnjake u Republici Hrvatskoj koji su izložili i raspravili različite perspektive u primjeni Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u Republici Hrvatskoj.


Nakon pozdravnih govora dragih gostiju, gradonačelnika grada Rijeke, Marka Filipovića i prorektorice Sveučilišta u Rijeci, Senke Mačešić, panelistima i sudionicima obratila se dekanica Pravnog fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, kao uvodničar, koja je, između ostalog prikazala trenutnu statistiku pred Europskim sudom za ljudska prava u odnosu na Republiku Hrvatsku kao i ukazala na problem velikog broja nedopuštenih zahtjeva. Također, prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotićn istaknula je da je riječki Pravni fakultet vrlo rano uočio važnost Konvencije za zaštitu ljudskih prava te je uveo kolegije na tu temu, kako na preddiplomskim, tako i na specijalističkim studijima te na doktorskom studiju.

Panel raspravu otvorio je dr. sc. Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske, koji se u svom nadahnutom obraćanju osvrnuo na genezu primjene Konvencije i prakse Europskog suda za ljudska prava u hrvatski pravni sustav. Spomenuo je primjere u kojima je Ustavni sud morao posezati za širokom interpretacijom Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu da bi mogao slijediti praksu Europskog suda. Kao drugi panelist, sudionicima se obratio Damir Kontrec, predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji je kroz pet ključnih i izrazito zanimljivih pitanja prikazao primjenu Konvencije u praksi Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Nakon njega prisutnima se obratila Štefica Stažnik, zastupnica Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava koja je govorila o najvažnijim ulogama zastupnice, ponajprije, onim u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava i Odborom ministara Vijeća Europe, kao i o ulozi upoznavanja svih grana državne vlasti, stručne i šire javnosti s konvencijskim pravom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava. Vrlo aktualno pitanje pokrenuli su prof. dr. sc. Jasna Omejec sa Pravnog fakulteta u Zagrebu i prof. dr. sc. Eduard Kunštek sa Pravnog fakulteta u Rijeci, a glasilo je: „Treba li nam novo čitanje Konvencije za zaštitu ljudskih prava s naglaskom na predmetima pred Europskim sudom koji traže novo tzv. zeleno čitanje Konvencije, prvenstveno njenog čl. 8.?“

Nakon kratke pauze za kavu, sudionicima se obratila sutkinja Ustavnog suda Republike Hrvatske, Lovorka Kušan koja je na vrlo zanimljiv način prikazala i analizirala utjecaj Konvencije na sudsku zaštitu ustavnih prava u Republici Hrvatskoj i brojnim aspektima takvog utjecaja. Zamjenica predsjednika Ustavnog suda i sutkinja dr. sc. Snježana Bagić  iznijela je ključne naglaske s obzirom na materijalne i postupovne aspekte zaštite prava na život u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava i izvrsno pojasnila određena pitanja. Jutarnji dio panel rasprave zaključile su zajedničkim, vrlo zanimljivim, izlaganjem pučka pravobraniteljica, mr. sc. Tena Šimonović Einwalter i zamjenica pučke pravobraniteljice, Dijana Kesonja koje su detaljno objasnile rad institucije pučke pravobraniteljice s naglaskom na primjenu Konvencije za zaštitu ljudskih prava u radu navedene institucije.

Uslijedila je pauza za ručak nakon koje je započeo popodnevni dio panel rasprave koju je otvorila odvjetnica Vesna Alaburić iznimno interesantnim izlaganje kojim je, iz perspektive svoje dugogodišnje prakse kao eminentne odvjetnice za medijsko pravo, prikazala značaj Konvencije za medijsko pravo u Republici Hrvatskoj. Odvjetnica dr. sc. Sandra Marković dala je odvjetnički pogled na razlike u razinama primjene konvencijskih standarda pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske i pred redovnim sudovima, što je potkrijepila brojim primjerima iz svoje bogate karijere, prvo kao ustavnosudske savjetnice a danas kao odvjetnice. Zadnja tri panel izlaganja održali su nastavnici našeg Fakulteta. Prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić i izv. prof. dr. sc. Maša Marochini Zrinski analizirale su problema zaštićenog najma koji postoji u Republici Hrvatskoj već dulje vrijeme i koji zakonodavac još uvijek nije riješio unatoč brojim presudama Europskog suda za ljudska prava te praksi  Ustavnog i Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Izv. prof. dr. sc. Sanja Grbić govorila je o utjecaju Konvencije na prava osoba sa invaliditetom a koji je izrazito značajan u Republici Hrvatskoj dok je panel raspravu zaključio doc. dr. sc. Matija Miloš preispitavši ulogu Konvencije u definiranju opsega i sadržaja svjetovnosti hrvatske države kroz pristupivši navedenom problemu na iznimno zanimljiv način.

Nakon zaključnih razmatranja, svi nazočni istaknuli su važnost održavanja ovakvih rasprava i konferencija kojima se promiče Konvencije za zaštitu ljudskih prava, te ističe njena uloga za hrvatski pravni poredak a kojom se ukazuje i na aktualne izazove u domaćom pravnom poretku prilikom primjene Konvencije za zaštitu ljudskih prava ali i promiču i ideje u pristupanju rješavanja istih. Pravni fakultet u Rijeci zahvaljuje Gradu Novi Vinodolski za pomoć u organizaciji te svim panelistima koji su svojim temama i izlaganjima učinili Panel raspravu iznimno zanimljivom i korisnom svim prisutnima. Naše su nade i očekivanja da se vidimo i sljedeće godine!

 

 

 

 
.