Povežite se s nama:
 
Poruka

Pravo u medicini – Modul 1: Osnove prava u medicini

Pravni fakultet u Rijeci u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom pokrenuo je program cjeloživotnog učenja pod naslovom „Pravo u medicini – Modul 1: Osnove prava u medicini“. Programom se nastoji odgovoriti na uočenu potrebu za postojanjem posebnog programa cjeloživotnog učenja kojim će se zdravstvene djelatnike, ali i ostale profesionalno povezane osobe, upoznati s pravnim okvirom kojim je regulirano područje medicine, odnosno zdravstva.

Program „Pravo u medicini – modul 1: Osnove prava u medicini“ je prvenstveno namijenjen zaposlenima u zdravstvenom sektoru, ali i svima koji u svojem profesionalnom djelovanju dolaze u doticaj s problemima iz segmenta medicine i prava. Također, programom se nastoji omogućiti djelatnicima u zdravstvenom sektoru, ali i pravnicima koji sudjeluju u donošenju upravnih odluka ili zastupaju prava pacijenata stjecanje dodatnih kompetencija važnih za njihovi razvoj.

Program se izvodi u obliku predavanja i interaktivnih radionica u trajanju od ukupno 20 sati, uz mogućnost praćenja pojedinih predavanja putem video linka. Program je prilagođen specifičnim zahtjevima i potrebama struke, te obuhvaća sljedeće tematske cjeline:

  • Uvod u pravo u medicini
  • Europska i nacionalna regulacija medicinske djelatnosti
  • Prava pacijenata
  • Pravo na pristup informacijama
  • Zaštita osobnih podataka
  • Odgovornost za štetu od greške u radu medicinskih djelatnika.


Posebna vrijednost ovog programa je u tome što će polaznici po završetku programa i uspješno usvojenim ishodima učenja steći potvrdu Pravnog fakulteta u Rijeci o završenom programu s 4 ECTS boda. Pohađanje programa također se boduje u skladu s pravilnikom Hrvatske liječničke komore.

 
.