Povežite se s nama:
 
Poruka

Program cjeloživotnog usavršavanja: Edukacija iz stečajnog prava i tečaj za polaganje ispita za stečajnog upravitelja

I. Ukratko o programu

Prvenstveno je program namijenjen kao teorijsko usavršavanje za pripremu stručnog ispita za stečajnog upravitelja i povjerenika u postupku potrošačkog stečaja sukladno Pravilniku o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (NN, br. 104/15.) te Pravilniku o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika (NN, br. 12/16.). Bitno je spomenuti kako navedene osobe moraju imati završen diplomski sveučilišni studij odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ETC bodova.
Ipak zbog sve veće raširenosti fenomena insolventnosti i veće važnosti insolvencijskog prava program je podoban i za odvjetnike, odvjetničke vježbenike, javne bilježnike, javnobilježničke vježbenike, javnobilježničke savjetnike, suce općinskih sudova na koje je delegiran postupak potrošačkog stečaja i korporativne pravnike te pravnike u tijelima javne vlasti, kao i članove upravnih i nadzornih odbora te za predstavnike radnika u javnim tijelima. Program je također podoban za stručnjake iz područja ekonomske struke (revizori, porezni savjetnici, ovlašteni računovođe, et seq..)

II. Opravdanost programa

Za stečaj i stečajnu regulativu bi se moglo reći da danas predstavlja jedan od osnovnih dijelova suvremenih tržišnih sustava. Danas se ovoj materiji posvećuje značajna pažnja, pogotovo u svjetlu reformi koje se vrše u zemljama jugoistočne Europe. Međutim mora se istaknuti kako problematika stečajnog postupka i u zemljama s dugom tržišnom tradicijom predstavlja dinamično područje u kojem se traže nova rješenja koja će pratiti trend promjena u međunarodnoj ekonomiji. Na osnovu prethodno iznesenog ne bi se smjelo zaključiti kako je stečajni postupak i problem stečaja, nešto što pogađa samo dijelove ekonomskog sustava jedne zemlje. Naprotiv, šire implikacije stečaja na tržište jedne zemlje, zaposlenost, konkurentnost, socijalni položaj stanovništva, proces reformi, fiskalni aparat et seq. zahtijevaju poznavanje ove grane prava ne samo za osobe koje se planiraju operativno provoditi stečajni postupak - stečajni upravitelji i povjerenici, već i puno šire (vidi ad. I).

 
.