Povežite se s nama:
 
Poruka

Pravo u zajednici

Već duže vrijeme u javnosti je prisutno krajnje negativno poimanje prava i uloge pravosudnog sustava u zajednici. I dok se pravna struka izlaže oštrim kritikama, istodobno je uočeno nerazumijevanje u općoj javnosti pravne norme i njezinog oživotvorenja u praksi. Kod nekih građana izostaje temeljno znanje o vlastitim temeljnim pravima i slobodama, državnopravnom uređenju i ulozi kaznenopravnog represivnog aparata u njihovom očuvanju. Do sada provedena znanstvena istraživanja pokazala su da pravno shvaćanje nekih pravnih načela i instituta izostaje i kod pojedinih stručnjaka pravnika. Nedostatno pravno razumijevanje usko je povezano s čestim izmjenama i dopunama zakona koje generiraju pravnu nesigurnost i slabe koherentnost funkcioniranja pravnog sustava. Kako bi se novousvojene pravne norme pravilno primjenjivale u praksi, pokazalo se da je za postizanje takvog cilja potrebno kontinuirano provoditi edukacije u pravnoj struci. Podizanjem razine znanja opće i posebne populacije o pravnoj normi podići će se i individualna i društvena svijest o njoj. Osim educiranja građana i pravnih stručnjaka, uočena je i izrazita potreba za približavanjem rezultata znanstvenih istraživanja izvanakademskoj zajednici. Naime, bez odgovarajuće diseminacije znanstvenih rezultata u stručnoj i općoj javnosti, nemoguće je ostvariti pomak u postizanju boljitka u društvu koji se i očekuje od znanosti.
Imajući u vidu ciljeve provođenja edukacija građana i stručnjaka i približavanja znanstvene misli općoj i stručnoj javnosti, kao jedan od ključnih rezultata projekta Hrvatske zaklade za znanost IP-CORONA-04-2086 „Life in the time of COVID-19 - Social implications on the security and well-being of vulnerable groups in the European context" zacrtan je i cilj pokretanja programa cjeloživotnog obrazovanja. Naime, do sada postignuti preliminarni istraživački rezultati u sklopu tog projekta potvrdili su pretpostavku kako su u doba bolesti COVID-19 posebno ugrožena prava ranjivih osoba i kako bez povezivanja građana, znanstvenika i stručnjaka ta se prava neće moći na odgovarajući način zaštititi. U izvanrednom odnosno kvaziizvanrednom stanju, postojeći sustav zaštite prava najranjivijih članova društva opterećen je čimbenicima vezanim za pandemiju i postavlja se pitanje može li država ispuniti pozitivne obveze zaštite prava najranjivijih. Zbog toga je uočena važnost da se projektni rezultati približe građanima, stručnjacima i samim ranjivim osobama izvođenjem niza predavanja, radionica, okruglih stolova, webinara, znanstvenih skupova i sl. u Knjižnici Pravnog fakulteta u Rijeci. Knjižnica će tako postati mjesto razmjene ideja, iskustava i širenja znanja u pronalaženju komunikacijskoga kanala između ranjivih i osoba u čijoj je nadležnosti zaštita njihovih prava.

Web stranica programa

 

 
.