Povežite se s nama:
 
Poruka

Javna nabava

 

Javna nabava


Od 1. srpnja 2019. godine ulazni računi za nabavu roba / usluga / radova zaprimaju se isključivo u elektronskom  obliku (e-račun) putem informacijskog posrednika FINA e-Račun za državu - Više informacija

Opći i kontaktni podatci

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podaci, kontakt podaci) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.
 
PROFIL NARUČITELJA

SVEUČILIŠTE U RIJECI
PRAVNI FAKULTET
HAHLIĆ 6
51000   RIJEKA
TEL: 051-359-500
FAX: 051/359-593
OIB: 43767699965
MBS: 0332856
Glavna adresa naručitelja (URL): http://www.pravri.uniri.hr
 
SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:

Služba za opće i kadrovske poslove i poslove javne nabave
Mirjana Parenta, spec. admin. pub. – voditelj službe
Tel: 051/359-504
Fax: 051/ 675-113
E-adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22) Pravni fakultet  Sveučilišta u Rijeci kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa :

1.    „GOGE“ Obrt u građevinarstvu, Opatija, Primorska 12  (MBO 91386144)
2.    MACK d.o.o. (OIB: 63833268347), Rijeka, Nikole Tesle 9
3.    PROFIL NEKRETNINE d.o.o. (OIB: 1807688047) Rijeka, Nikole Tesle 9
4.    ADRIATIC PROPERTIES d.o.o. (OIB: 43589189987) Rijeka, Nikole Tesle 9
5.    LATERAMEN STUDIO d.o.o., Ičići, Ika, Ulica Borisa Zdrinšćaka
6.    FIDELIO TAILOR d.o.o., (OIB: 70754109544), Strossmayerova 4a, Rijeka
7.    DM oprema d.o.o.,  (OIB: 52090801267), Zagrad 3, Čavle 
8.    REX BIBENDI, (OIB: 29699149571), Zagrad 3, Čavle

U Rijeci, 2. listopada 2023.

Izjave o nepostojanju/postojanju sukoba interesa

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Planovi nabave

 

end faq

 
.