Povežite se s nama:
 
Poruka

Misija, vizija i ciljevi

Misija

Pravni fakultet u Rijeci je institucija visokog obrazovanja koja svojom inovativnošću i kritičkim pristupom doprinosi znanosti i obrazovanju u polju prava i drugim poljima društvenih znanosti, kao dio europskog sveučilišta budućnosti.

Vizija

Pravni fakultet u Rijeci je prepoznatljiv u domaćim i međunarodnom krugovima kao izvorište izvrsnog, otvorenog, održivog i međusobno povezanog istraživanja i obrazovanja u kojima studenti, djelatnici i vanjski dionici njeguju odnos suradnje i povjerenja.

Vrijednosti

Otvorenost, etičnost, inovativnost, povezanost

Ciljevi

Pravni fakultet u Rijeci zacrtao si je ukupno 17 konkretnih strateških ciljeva kojima će u razdoblju od 2021. do 2025. godine težiti ostvarenju svoje misije i vizije, uz poštovanje temeljnih vrijednosti.


Strategija razvoja Pravnog fakulteta u Rijeci 2021. - 2025.

Program rada Dekana u mandatnom razdoblju od 2023. do 2026.

 

 
.