Povežite se s nama:
 
Poruka

Katedre

Nastavne ustrojbene jedinice na Fakultetu su katedre. Katedru čine nastavnici i suradnici koji sudjeluju u izvođenju nastave na kolegijima u okviru katedre. Zadaće katedre su: organizacija nastavnog, znanstvenog i visokostručnog rada iz svih kolegija koji se izvode u okviru katedre; pripremanje nacrta nastavnih planova i programa kolegija koji se izvode u okviru katedre; unaprjeđenje svih oblika nastavnog rada na Fakultetu; vođenje brige o udžbenicima, priručnicima i drugim nastavnim pomagalima; vođenje brige o nastavnicima, suradnicima i znanstvenicima i njihovom nastavnom i znanstvenom usavršavanju te vođenje brige o uspjehu studenata. Katedre se ustrojavaju na način da objedinjuju srodne kolegije.
 

Katedra za povijest prava i države 

Katedra za rimsko pravo 

Katedra za teoriju prava i države, filozofiju prava, ljudska prava i javnu politiku 

Katedra za sociologiju 

Katedra za ekonomske znanosti 

Katedra za kazneno pravo 

Katedra za kazneno postupovno pravo 

Katedra za ustavno pravo 

Katedra za obiteljsko pravo 

Katedra za građansko pravo 

Katedra za građansko postupovno pravo 

Katedra za međunarodno pravo 

Katedra za upravnu znanost 

Katedra za upravno pravo 

Katedra za financijsko pravo 

Katedra za pomorsko i općeprometno pravo 

Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo 
 

Katedra za trgovačko pravo i pravo društava 

Katedra za radno i socijalno pravo 

Katedra za europsko javno pravo 

Katedra za strane jezike 

 
.