Povežite se s nama:
 
Poruka

Katedra za teoriju prava i države, filozofiju prava, ljudska prava i javnu politiku

 izv. prof. dr. sc. Sanja Grbić
predstojnica
kabinet 15A

tel.: +385 51 359 538
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
izv. prof. dr. sc. Maša Marochini Zrinski
kabinet 11
tel.: +385 51 359 533
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

 

Članovi Katedre održavaju nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo, Poslijediplomskom specijalističkom studiju Pravo europskih integracija, Poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje pravo, Preddiplomskom stručnom studiju Upravnom studiju te Specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave.

Također, članovi Katedre bave se znanstvenim i visokostručnim radom kroz sudjelovanje u inozemnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim projektima, organiziranjem znanstvenih i stručnih savjetovanja kao i izlaganjem na inozemnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim konferencijama i skupovima. Osim organizacije i pripreme nastavne djelatnosti u okviru kolegija koje održava Katedra, članovi iste aktivno doprinose razvoju znanosti svojim publikacijama u vidu znanstvenih i stručnih radova.

Svakako, valja napomenuti kako su članovi Katedre aktivno uključeni i u djelovanje strukovnih udruženja te drugih organizacija na lokalnoj (regionalnoj) i državnoj razini, čime pridonose usavršavanju svojih kompetencija te popularizaciji znanosti.

 

 

Izvedbeni kolegiji:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Teorija prava i države
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Uvod u poredbeno pravo
Filozofija prava
Metodologija prava
Međunarodno pravo ljudskih prava
 
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Europska teorija prava
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Europska unija i ljudska prava
 
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Metodologija pravne znanosti
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Filozofija prava
Temelji poredbenog prava
 
Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Teorija prava i države
 
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Javne politike

 

Opširnije...

Na Katedri za teoriju prava i države, filozofiju prava, ljudska prava i javnu politiku djeluju tri nastavnika: prof. dr. sc. Miomir Matulović (predstojnik katedre), doc. dr. sc. Maša Marochini i doc. dr. sc. Sanja Grbić. Članovi katedre izvode nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju prava, Stručnom studiju – upravni studij, Specijalističkom diplomskom stručnom studiju javna uprava, Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Kriminalističko istraživanje“, Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Pravo europskih integracija“, Poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja  društvenih znanosti, polje pravo, iz obveznih i izbornih predmeta: Teorija prava i države; Filozofija prava; Uvod u poredbeno pravo; Metodologija prava; Međunarodno pravo ljudskih prava (zajedno s prof. dr. sc. Vesnom Crnić Grotić); Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, (zajedno s prof. dr. sc. Vesnom Crnić Grotić); Europska unija i ljudska prava; Ljudska prava i kriminalističko istraživanje; Javne politike.
Pored nastavne djelatnosti nastavnici na Katedri obavljaju znanstvenu djelatnost. Prof. dr. sc. Miomir Matulović objavio je knjige Jezik, pravo i moral. Filozofija prava Herberta Harta, 1986. i Ljudska prava. Uvod u teoriju ljudskih prava, 1996. Uredio je među ostalim zbornike Ljudska prava, Zbornik tekstova iz suvremenih teorija ljudskih prava, II. izmijenjeno i dopunjeno izd., 1992. i International Law and the Use of Force at the Turn of Centuries. Essays in honour of V. Đ. Degan, (zajedno s prof. dr. sc. Vesnom Crnić Grotić), 2005. Autor je preko stotinu znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima.
Članovi katedre sudjelovali su na brojnim konferencijama, znanstvenim skupovima, kolokvijima, tribinama i okruglim stolovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Prof. dr. sc. Miomir Matulović bio je suvoditelj (s prof. dr. sc. Ivanom Padjenom) znanstvenih skupova: "Temeljni problemi metodologije pravnih i društvenih istraživanja" (sa Žarkom Puhovskim), 1988.; "Jurisprudence in Central and Eastern Europe: Work in Progress 2008 – 4th Annual Conference of The Central and Eastern European Jurisprudence Network", 2008.; "Pojam prava: Viskovićevo integralno poimanje prava",  2009.
Prof. dr. sc. Miomir Matulović izvršni je potpredsjednik Hrvatske udruge za pravnu i socijalnu filozofiju te teoriju prava i države i član Hrvatskog filozofskog društva.

 

end faq

 
.