Povežite se s nama:
 
Poruka

Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo

prof. dr. sc. Ivana Kunda, predstojnica
kabinet 84
tel.: +385 51 359 684
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
prof. dr. sc. Vesna Tomljenović, sutkinja Općeg suda Europske unije 
 prof. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar
kabinet 13
tel.: +385 51 359 535
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
prof. dr. sc. Emilia Mišćenić
kabinet 9
tel.: +385 51 359 530
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
doc. dr. sc. Danijela Vrbljanac
kabinet 84
tel.: +385 51 359 684
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Martina Tičić, univ. mag. iur.
kabinet 79
tel.: +385 51 359 679
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Članice Katedre održavaju nastavu iz obveznih i izbornih kolegija na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo, Poslijediplomskom specijalističkom studiju Pravo europskih integracija, Poslijediplomskom specijalističkom studiju Financijsko pravo trgovačkih društava te Poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje pravo, Preddiplomskom stručnom upravnom studiju te Specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave.

Također, članice Katedre bave se znanstvenim i visokostručnim radom, sudjelovanjem u inozemnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim projektima, organiziranjem znanstvenih i stručnih savjetovanja te programa cjeloživotnog učenja, kao i izlaganjem na inozemnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim konferencijama i drugim skupovima. Članice Katedre aktivno doprinose razvoju znanosti svojim publikacijama u vidu znanstvenih i stručnih radova objavljenih u Hrvatskoj i inozemstvu. Svakako valja napomenuti kako su članice Katedre aktivno uključene i u djelovanje radnih skupina za izradu i provedbu zakonskih tekstova, strukovnih udruženja i drugih organizacija na lokalnoj (regionalnoj), državnoj, ali i međunarodnoj razini. Članice Katedre kontinuirano usavršavaju svoje kompetencije pohađanjem programa cjeloživotnog učenja, kao i učestalim istraživačkim boravcima na uvaženim inozemnim institucijama.

Da svojim radom pridonose povezivanju znanosti s gospodarstvom te ostvarivanju vrijednih društvenih ciljeva svjedoče i primljene nagrade i priznanja. Tako je izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda u ak. god. 2006./2007. nagrađena Nagradom Zaklade Sveučilišta u Rijeci zbog posebnih zasluga u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu te u javnoj djelatnosti koja je imala u cilju promociju, širenje i primjenu rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti. Istom nagradom je u ak. god. 2010./2011. nagrađena i izv. prof. dr. sc. Emilia Mišćenić, koja je ujedno i dobitnica godišnje Državne nagrade za znanost i znanstvene novake u području društvenih znanosti za 2010. godinu.

Članica Katedre prof. dr. sc. Vesna Tomljenović prva je hrvatska sutkinja na Općem sudu Europske Unije te predsjednica Hrvatske udruge za poredbeno pravo, koju je osnovao prethodni predstojnik Katedre prof. dr. sc. Petar Šarčević. Njemu u čast nazvana je međunarodna znanstvena konferencija koju su 2011. godine pokrenule i otada organiziraju članice Katedre.


Izvedbeni kolegiji:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Europsko pravo II
Međunarodno privatno pravo
Pravo intelektualnog vlasništva
Pravo tržišnog natjecanja
Pravo zaštite potrošača
Internetsko pravo
Klinika za europsko pravo
Pravno pisanje

Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Institucije Europske unije
Europsko privatno pravo
Pravosudna suradnja u građanskim stvarima
Pravo tržišnog natjecanja
Pravo informacijskih i komunikacijskih tehnologija
Pravo tržišnog natjecanja
Case Study
 
Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava
Usluge platnog prometa na unutarnjem tržištu i SEPA
Europsko i hrvatsko međunarodno privatno pravo poslovnih transakcija
Zaštita intelektualnog vlasništva trgovačkog društva
Internetsko pravo

Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Pravno pisanje


Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Pravo državnih potpora

Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Europsko privatno pravo
Pravo intelektualnog vlasništva
Pravosudna suradnja u građanskim stvarima
Međunarodna trgovačka arbitraža
Pravo zaštite potrošača 
Pravo informacijskih i komunikacijskih tehnologija
Pravo tržišnog natjecanja i državnih potpora
Višejezičnost u pravu EU-a

Opširnije...

Na Katedri za međunarodno i europsko privatno pravo danas djeluje pet nastavnica: doc. dr. sc. Ivana Kunda, ujedno i predstojnica Katedre, doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar, doc. dr. sc. Emilia Mišćenić, asistentica Danijela Vrbljanac, mag. iur., pri čemu valja napomenuti da prof. dr. sc. Vesna Tomljenović kao redovita profesorica trenutno obavlja funkciju sutkinje Općeg suda EU-a. Među ranijim nastavnicima ove Katedre su: prof. dr. sc. Petar Šarčević kao redoviti profesor u trajnom zvanju, doc. dr. sc. Ana Pošćić i dr. sc. Marjeta Tomulić-Vehovec te znanstveni novaci mr. sc. Eva Kucich i mr. sc. Marko Maljevac. U okviru sveučilišnog integriranog studija, nastavnice Katedre izvode Europsko pravo II kao obvezni predmet na trećoj godini studija te Međunarodno privatno pravo kao obvezni predmet na četvrtoj godini studija. Izborni predmeti koje nastavnice Katedre izvode na petoj godini sveučilišnog integriranog studija uključuju: Pravo zaštite potrošača, Pravo intelektualnog vlasništva, Internetsko pravo, Pravo tržišnog natjecanja, Europsko međunarodno privatno pravo, Međunarodna trgovačka arbitraža i Moot Court. Na poslijediplomskim specijalističkim studijima Pravnog fakulteta u Rijeci članice Katedre izvode sljedeće predmete: Europsko privatno pravo, Europsko pravosudno područje u građanskim i trgovačkim stvarima, Institucije Europske unije, Pravo tržišnog natjecanja, Zaštita intelektualnog vlasništva trgovačkog društva, Usluge platnog prometa na unutarnjem tržištu i SEPA, Europsko i hrvatsko međunarodno privatno pravo poslovnih transakcija te Internetsko pravo. U okviru poslijediplomskog doktorskog studija nastavnice Katedre izvode: Europsko privatno pravo, Europsko pravosudno područje u građanskim i trgovačkim stvarima, Pravo intelektualnog vlasništva, Međunarodnu trgovačku arbitražu te Pravo zaštite potrošača. Predstojnica Katedre sunositeljica je kolegija Pravni, organizacijski i upravljački aspekti izdavačke djelatnosti u okviru Sveučilišnoga poslijediplomskoga (doktorskoga) studija „Izdavaštvo i mediji: studij izdavaštva i medija u kontekstu globalnih trendova i jezičnog i književno-kulturnoga identiteta“ pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci te sunositeljica kolegija Međunarodno i međunarodno privatno pravo intelektualnog vlasništva na poslijediplomskom specijalističkom interdisciplinarnom studiju „Intelektualno vlasništvo“ Sveučilišta u Zagrebu.

Članice Katedre pozvane su nastavnice na programima nekih inozemnih ustanova, primjerice Intellectual Property Summer Institute – Croatia Summer Program koji organizira Michigan State University College of Law iz SAD-a, Summer School on European and International Consumer Law u organizaciji Universität Bayreuth iz Njemačke, Summer Course in Private International Law u organizaciji Academy of European Law iz Njemačke.
Znanstvenoistraživački rad zauzima značajno mjesto u djelatnostima Katedre. Među projektima valja spomenuti TEMPUS projekte „Postgraduate Program on Law of European Integration“ (2001.-2003.) te „Institute of European Law and Comparative Legislation“ (2003.-2006.).Katedra i pojedine njezine članice trenutačno sudjeluju u više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata i radnih skupina uključujući projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske „Mehanizmi efikasnog rješavanja domaćih i međunarodnih potrošačkih sporova“, projekt Nacionalne zaklade za znanost „Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije“, projekt  EU-a Jean Monnet za cjeloživotno učenje „Cross-Border Litigation in Europe“, „Interpretation of Commercial Contracts“ u okviru projekta „Common Core of European Private Law“ te „Intellectual Property and Private International Law, u okviru International Law Association. Doc. dr. sc. Emilia Mišćenić dobitnica je Državne nagrade za znanost u 2011. godini.
Članice Katedre redovito se usavršavaju na inozemnim sveučilištima i institutima te aktivno sudjeluju na domaćim i međunarodnim konferencijama. Autorice su i urednice znanstvenih knjiga, udžbenika, poglavlja u knjigama te radova u uglednim domaćim i inozemnim časopisima te članice mnogih stručnih tijela i radnih skupina. 

end faq

 
.