Povežite se s nama:
 
Poruka

Katedra za kazneno pravo

prof. dr. sc. Marissabell Škorić, predstojnica
kabinet 1

tel.: +385 51 359 521
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
izv. prof. dr. sc. Dalida Rittossa
kabinet 6
tel.: +385 51 359 527
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 
 
 

 

Članovi Katedre održavaju nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo te Poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje pravo.

Također, članovi Katedre bave se znanstvenim i visokostručnim radom kroz sudjelovanje u inozemnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim projektima, organiziranjem znanstvenih i stručnih savjetovanja te programa cjeloživotnog učenja, kao i izlaganjem na inozemnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim konferencijama i skupovima. Osim organizacije i pripreme nastavne djelatnosti u okviru kolegija koje održava Katedra, članovi iste aktivno doprinose razvoju znanosti svojim publikacijama u vidu znanstvenih i stručnih radova.

Svakako, valja napomenuti kako su članovi Katedre aktivno uključeni i u djelovanje radnih skupina za izradu i praćenje provedbe zakonskih tekstova, državnih tijela, strukovnih udruženja i drugih organizacija na lokalnoj (regionalnoj), državnoj, ali i međunarodnoj razini, čime pridonose usavršavanju svojih kompetencija, popularizaciji znanosti i ostvarivanju vrijednih društvenih ciljeva iz područja kaznenog prava.

 

 

Izvedbeni kolegiji:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Kazneno pravo
Kriminologija
Forenzička psihopatologija
Penologija
Maloljetničko kazneno pravo
Posebni dio kaznenog prava
 
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Osobitosti delinkvencije žena

 

Opširnije...

Na Katedri za kazneno pravo danas djeluju tri nastavnice: prof. dr. sc. Velinka Grozdanić (predstojnica Katedre), izv. prof. dr. sc. Marissabell Škorić i doc. dr. sc. Dalida Rittossa. U okviru integriranog sveučilišnog studija prava, članice Katedre izvode Kazneno pravo kao obvezni kolegij, te pet izbornih kolegija (Kriminologija, Forenzička psihopatologija, Penologija, Maloljetničko kazneno pravo i Posebni dio kaznenog prava). Na poslijediplomskom doktorskom studiju, predstojnica Katedre prof. dr. sc. Velinka Grozdanić izvodi kolegij Osobitosti delinkvencije žena. Pored nastavnog rada, na Katedri je razvijena i znanstvena djelatnost. Članice Katedre u proteklom su razdoblju sudjelovale u brojnim domaćim i međunarodnim projektima iz područja kaznenog prava, forenzičke psihopatologije, kriminologije, penologije. U razdoblju od 2015. do 2018. bile su angažirane u provedbi i vođenju projekta Hrvatske zaklade za znanost, Pravni status i stvarni položaj osoba s duševnim smetnjama - interdisciplinarni pristup i europske perspektive (voditeljica prof. dr. sc. Velinka Grozdanić). Kao rezultat navedenog projekta, između ostalog, izdan je i zbornik radova (Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 38, 3/2017.). Kako je zaštita osoba s duševnim smetnjama izrazito osjetljivo interdisciplinarno područje, svoj doprinos zborniku radova, pored članova Katedre, dali su brojni domaći i strani autori. Osim navedenog, članice Katedre bile su angažirane na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Europske perspektive kaznenopravnog statusa žena. Kao rezultat navedenog projekta, izdana je znanstvena monografija „Kada žena ubije“ (Grozdanić, V., ur., Kada žena ubije, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2011.). Uz to, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić bila je voditeljica međunarodnog znanstvenog projekta Kaznenopravni status žena: multidisciplinarne perspektive, te sudionica u trima međunarodnim projektima koji se provode na razini Europske unije: Women's imprisonment in Europe – Comparative Analysis of Women's Prison, Long Term Imprisonment i Changing Crime in Eastern Europe.

Uz rad na projektima, članice Katedre sudjeluju i u drugim oblicima znanstvene djelatnosti. Znanstvene radove i poglavlja u knjigama objavljuju u uglednim domaćim i stranim časopisima i monografijama iz područja kaznenog prava, forenzičke psihopatologije, kriminologije i penologije, te redovito sudjeluju kao izlagači na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. U sklopu Katedre izdana su dva sveučilišna udžbenika „Uvod u kazneno pravo“ (Grozdanić, V. i Škorić, M., Uvod u kazneno pravo, Organizator, Zagreb, 2009.) te udžbenik „Kazneno pravo“ (Grozdanić, V., Škorić, M., Martinović I., Kazneno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2013.).

Članice Katedre doprinose procesu reforme i europeizacije hrvatskoga zakonodavstva, u prvom redu sudjelovanjem u radnim skupinama za izradu Kaznenog zakona, te Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (voditeljica radne skupine prof. dr. sc. Velinka Grozdanić). Posebna pozornost pridaje se suradnji s praksom i u sklopu nastave (simulirana suđenja, posjeti sudovima te penalnim i psihijatrijskim ustanovama itd.) i u znanstvenoj djelatnosti (koautorstva radova s pravnicima - praktičarima i sl.).

end faq

 
.