Povežite se s nama:
 
Poruka

Katedra za upravno pravo

prof. dr. sc Dario Đerđa,
predstojnik

kabinet 72
tel.: +385 51 359 672
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Želimir Gržančić, dipl. iur.
kabinet 32
tel.: +385 51 359 532
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Ana Tuta, mag. iur.
kabinet 15
tel.: +385 51 359 537

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Paula Šamanić, mag. iur.
kabinet 15
tel.: +385 51 359 537
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Klara Babić, mag. iur.
kabinet 16
tel.: +385 51 359 539

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Članovi Katedre održavaju nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo, Poslijediplomskom specijalističkom studiju Pravo europskih integracija, Poslijediplomskom specijalističkom studiju Financijsko pravo trgovačkih društava, Poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje pravo, Preddiplomskom stručnom studiju Upravnom studiju te Specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave.

Također, članovi Katedre bave se znanstvenim i visokostručnim radom kroz sudjelovanje u nacionalnim znanstvenim i stručnim projektima, organiziranjem znanstvenih i stručnih savjetovanja te programa cjeloživotnog učenja, kao i izlaganjem na inozemnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim konferencijama i skupovima. Osim organizacije i pripreme nastavne djelatnosti u okviru kolegija koje održava Katedra, članovi iste aktivno doprinose razvoju znanosti svojim publikacijama u vidu znanstvenih i stručnih radova, čemu u prilog govori i Priznanje Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za objavljenu knjigu od značenja za unapređenje pravne struke u 2012. godini koju je prof. dr. sc. Dario Đerđa dobio za knjigu „Komentar Zakona o upravnim sporovima“.

Svakako, valja napomenuti kako su članovi Katedre aktivno uključeni i u djelovanje radnih skupina za izradu i praćenje provedbe zakonskih tekstova, državnih tijela, strukovnih udruženja i drugih organizacija na lokalnoj (regionalnoj) i državnoj razini, čime pridonose usavršavanju svojih kompetencija, popularizaciji znanosti, kao i povezivanju znanosti s gospodarstvom te ostvarivanju vrijednih društvenih ciljeva. Svojim radom članovi Katedre nastoje odgovoriti aktualnim normativnim i provedbenim pitanjima koja se otvaraju u hrvatskom upravnom pravu.

 

 

Izvedbeni kolegiji:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Upravno pravo
Klinika za javno pravo
Europsko upravno pravo
Upravno pravo
 
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Europsko upravno pravo
 
Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava
Financiranje javnih projekata
 
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Instituti upravnog prava
Stvaranje i primjena pravnih propisa
Upravljanje javnim dobrom
Upravno postupovno pravo
 
Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Upravno pravo
Upravno postupovno pravo
Pravo javnih službenika
 
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Sudski nadzor uprave
Nomotehnika
Upravno pravo Europske unije
 

Opširnije...

Katedra za upravno pravo Pravnoga fakulteta u Rijeci pored svoje primarne zadaće, poučavanja upravnoga prava i predmeta proizišlih iz pravnoga normiranja javne uprave uopće, usmjerena je na izradu monografskih i periodičnih izdanja koja služe pravnim  praktičarima u njihovom svakodnevnome radu, davanje stručnih pravnih mišljenja i obavljanje drugih znanstvenih i stručnih zadaća u području upravnoga prava.
Katedra za upravno pravo osigurava izvođenje više nastavnih kolegija na svim razinama studija, integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju prava, stručnom studiju upravnom studiju, specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave, na više poslijediplomskih sveučilišnih specijalističkih studija te doktorskom studiju prava. Djelatnici Katedre za upravno pravo idejni su tvorci te voditelji Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave, u sklopu kojega je u razdoblju od 2012. do 2017. upisano više od 300 studenata i kojim je na Pravnom fakultetu u Rijeci nakon šest godina izvođenja Upravnog studija uspostavljen cjeloviti vertikalno prohodni sustav upravnog obrazovanja. Djelatnici Katedre nositelji su i nekih kolegija te sudjeluju i izvođenju nastave na različitim diplomskim i poslijediplomskim studijima na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.
Važan segment rada Katedre ogleda se u izdavačkoj djelatnosti. Djelatnici Katedre autori su znanstvenih monografija Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj, Upravni spor te Osnove upravnog prava Europske unije, koje su, uz visokoškolski udžbenik Upravni postupak, kategorizirane i kao sveučilišni udžbenici. Knjiga Komentar zakona o upravnim sporovima, čiji je koautor (uz Marka Šikića) predstojnik ove Katedre dobio je priznanje Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za pravnu knjigu koja je posebno unaprijedila pravnu struku 2012. Djelatnici Katedre objavili su i brojne druge znanstvene i stručne radove u zemlji i inozemstvu.
Katedra za upravno pravo dala je snažan doprinos donošenju temeljnih zakona u području upravnoga postupanja i sudskog nadzora nad radom uprave u Republici Hrvatskoj te pravnoj implementaciji ovih zakona, angažmanom djelatnika u stručnim povjerenstvima Ministarstva uprave i Ministarstva pravosuđa. Djelatnici Katedre i danas sudjeluju u stručnim radnim skupina Ministarstva uprave. Ujedno, kao pozvani referenti sudjeluju na svim važnim savjetovanjima iz područja upravnoga prava u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjeluju i u različitim oblicima stručnog usavršavanja i osposobljavanja javnih službenika. Tako je Katedra za upravno pravo 2012. organizirala seminar pod nazivom „Primjena Zakona o općem upravnom postupku“, koji je okupio oko 200 zaposlenika javne uprave. Takve oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja iz područja upravnog prava, namjerava održavati i u budućnosti. Svojim znanstvenim i stručnim radom Katedra nastoji odgovoriti aktualnim normativnim i provedbenim pitanjima koji se otvaraju u hrvatskom upravnom pravu.

end faq

 
.