Povežite se s nama:
 
Poruka

Katedra za sociologiju

izv. prof. dr. sc. Marko Mrakovčić
predstojnik
kabinet 14
tel.: +385 51 359 536
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

U okviru studijskih programa koji se izvode na Pravnom fakultetu u Rijeci u sklopu Katedre za sociologiju se izvodi ili se izvodila nastava na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo, Poslijediplomskom specijalističkom studiju Pravo europskih integracija, Poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje pravo, Preddiplomskom stručnom studiju Upravnom studiju te Specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave.

Uz to, zaposlenici Katedre bave se znanstvenim i stručnim radom kroz sudjelovanje u nacionalnim znanstvenim i stručnim projektima, i diseminaciju rezultata tih projekata i istraživanja putem publiciranja radova u znanstvenim časopisima i zbornicima te izlaganja na inozemnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim konferencijama i skupovima.

Svakako, valja napomenuti da su zaposlenici Katedre uključeni u djelovanje strukovnih udruženja i drugih organizacija na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini, čime pridonose usavršavanju svojih kompetencija i popularizaciji znanosti.


 

Izvedbeni kolegiji:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Sociologija
Sociologija prava
Sociologija devijantnosti
 
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Europski i nacionalni identitet
 
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Sociologija prava – klasični izvori i suvremene pretpostavke
 
Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Uvod u sociologiju
Sociologija organizacija i upravljanja
Sociologija

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Sociologija organizacije i upravljanja

Opširnije...  

Nakon odlaska u mirovinu prof. dr. sc. Borisa Banovaca na Katedri za sociologiju je zaposlen samo jedan nastavnik, doc. dr. sc. Marka Mrakovčića. U okviru Integriranog sveučilišnog studija Prava i Stručnog studija - Upravnog studija izvodi se nastava iz kolegija Sociologija, Sociologija prava i Sociologija devijantnosti. Na poslijediplomskom specijalističkom studiju ”Kriminalističko istraživanje” izvodi se kolegij Sociologija kriminaliteta, a na poslijediplomskom specijalističkom studiju ”Pravo europskih integracija” kolegij Nacionalni i europski identitet. Problematiziranjem relevantnih društvenih procesa i trendova iz perspektivne klasičnih i suvremenih socioloških teorija i istraživanja studentima se, u okviru navedenih kolegija, ukazuje na izazove s kojima se susreću svi aspekti društvenog života, koje pravni sustav u kasnomodernim uvjetima treba regulirati. Kroz mentorski rad na seminarskim, diplomskim i završnim radovima studente se upoznaje s metodama empirijskog istraživanja i upozorava na nužnost interdisciplinarnog proučavanja složenih društvenih pojava, koje predstavljaju polje interesa i sociologije i pravne teorije i prakse.
Pored nastavnog rada, u sklopu katedre razvijena je znanstveno istraživačka djelatnost. Bivši i sadašnji zaposlenici katedre su bili angažirani u realizaciji niza projekata od međunarodnog, nacionalnog i regionalnog značaja. U razdoblju od 2002. do 2006. godine, pod vodstvom glavnog istraživača prof. dr. sc. Borisa Banovaca, realiziran je znanstveno-istraživački projekt „Modernizacija i kolektivna identifikacija u hrvatskoj periferiji“ (br. projekta 0115018). Od 2007. od 2014. godine prof. dr. sc. Boris Banovac je vodio znanstveno-istraživački projekt „Socijalna integracija i kolektivni identiteti u višeetničkim područjima Hrvatske“ (br. projekta 115-1301180-0803). Oba su projekta bila recenzirana, odobrena i financirana od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske, a u njihovom je radu sudjelovalo više eminentnih znanstvenika s hrvatskih i inozemnih sveučilišta. U sklopu rada na projektima katedra je ostvarila uspješnu suradnju s ASN-om (Association for the Study of Nationalities) i Harriman institutom koji djeluje pri sveučilištu Columbia (NYC, USA). Pored toga, doc. dr. sc. Marko Mrakovčić 2011. kao stipendist „Junior Faculty Development Programa“, boravio je na stručnom usavršavanju u SAD-u na University of Missouri. Tijekom 2017. i  2018. godine doc. dr. sc. Mrakovčić je u suradnji s prof. dr. sc. Danilom Vukovićem proveo istraživanje „Pravnici i pravnička profesija u Hrvatskoj i Srbiji“. Uz to, doc. dr. sc. Mrakovčić od 2017., kao voditelj regionalnog istraživačkog tima, sudjeluje u radu znanstvenog projekta HRZZ-a „Hrvatski monitor nasilja“ koji se izvodi pod voditeljstvom prof. dr. sc, Anne-Marie Getoš Kalac s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od 2019. doc. dr. sc. Mrakovčić sudjeluje u provedbi HKO projekta „Providentia Studiorum Iuris“ koji se izvodi pod voditeljstvom Prof. dr. sc. Daria Đerđe s Pravnog fakulteta u Rijeci i u provedbi UNIRI projekta „Društvene vrijednosti i društveno djelovanje studenata“ koje se izvodi pod voditeljstvom prof. dr. sc. Željka Bonete s Učiteljskog fakulteta u Rijeci.

end faq

 
.