Povežite se s nama:
 
Poruka

Katedra za upravnu znanost

izv. prof. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović
kabinet 20
tel.: +385 51 359 543
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Mariza Menger
kabinet 8
tel.: +385 51 359 529
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Eva Ružić, mag. iur
kabinet 8
tel.: +385 51 359 529

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Članovi Katedre održavaju nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo, Poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje pravo, Preddiplomskom stručnom studiju Upravnom studiju te Specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave. Također, članovi Katedre izvode predmet Javna uprava na Poslijediplomskom specijalističkom studiju pri Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer Menadžment u javnom sektoru.

Članovi Katedre bave se znanstvenim i visokostručnim radom kroz sudjelovanje u nacionalnim znanstvenim i stručnim projektima, organiziranjem znanstvenih i stručnih savjetovanja kao i izlaganjem na inozemnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim konferencijama i skupovima. Osim organizacije i pripreme nastavne djelatnosti u okviru kolegija koje održava Katedra, članovi iste aktivno doprinose razvoju znanosti svojim publikacijama u vidu znanstvenih i stručnih radova.

Svakako, valja napomenuti kako su članovi Katedre ujedno i aktivni članovi Instituta za javnu upravu.  Doc. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović članica je CIVICUS World Alliance for Citizen Participation, redovita članica Akademije pravnih znanosti Republike Hrvatske i Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dr. sc. Mariza Menger suradnica je Akademije pravnih znanosti Republike Hrvatske. Članovi Katedre kontinuirano rade na usavršavanju svojih kompetencija kroz različite programe cjeloživotnog učenja, a svojim radom doprinose popularizaciji znanosti te stvaranju participativne kulture i demokratskog društva.

 

Izvedbeni kolegiji:


Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Upravna znanost
Sociologija uprave
Upravna znanost - Seminar i Istraživački seminar
 
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Sociologija uprave
Suvremena javna uprava
Civilno društvo i javna uprava
 
Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Temelji upravne znanosti
Upravni sustavi
Lokalna samouprava
Temelji upravne znanosti – Seminar i Istraživački seminar
Upravni sustavi – Seminar i Istraživački seminar
 
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Hrvatska javna uprava u europskom kontekstu
Menadžment u javnom sektoru
Hrvatska javna uprava u europskom kontekstu – Istraživački seminar
Menadžment u javnom sektoru – Istraživački seminar

Opširnije...

Na Katedri za upravnu znanost angažirana su tri nastavnika. Predstojnik Katedre prof. dr. sc. Robert Blažević, docentica dr. sc. Dana Dobrić Jambrović i poslijedoktorandica dr. sc. Mariza Menger.

Kolegij Upravna znanost (do 1991. Nauka o upravljanju) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci predaje se od akademske godine 1976./1977. Nositelj kolegija bio je akademik Eugen Pusić, a narednih godina, sve do 1992., nastavu i ispite održavali su prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević i prof. dr. sc. Milan Ramljak. Tijekom navedenog razdoblja prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević održao je najveći dio nastave i ispita. Nakon izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u veljači 1992. dr. sc. Robert Blažević samostalno obavlja sve nastavne i druge poslove na Katedri. Od akademske godine 1997./1998. u okviru Katedre uključen je izborni predmet Sociologija uprave (IV. godina Pravnog studija).
Upravna znanost nije pravna, normativna disciplina, već empirijska društvena znanost. Po metodi koju rabi, ona se bitno ne razlikuje od metoda drugih društvenih empirijskih znanosti poput sociologije i ekonomije. Upravna znanost svoje korijene ima u političkim znanostima. Prije svega je politologijska disciplina. A izučavajući fenomen uprave ne može u potpunosti apstrahirati ni pravne norme osobito u tematiziranju hrvatske državne i javne uprave.

Nakon utemeljenja Upravnog studija pri Pravnom fakultetu u Rijeci 2005./2006. akademske godine, prof. dr. sc. Blažević je nositelj, a od 2018./2019. akademske godine sunositelj tri kolegija, zajedno s doc. dr. sc. Dobrić Jambrović: Temelji upravne znanosti (I. godina Upravnog studija), Upravni sustavi (II. godina Upravnog studija) te Lokalna samouprava (III. godina Upravnog studija). Do akademske godine 2011./2012., prof. dr. sc. Blažević bio je nositelj kolegija Ustrojstvo i djelokrug javnog sektora.

Nakon utemeljenja Specijalističkog studija javne uprave 2012., prof. dr. sc. Blažević nositelj je dva kolegija: Javna uprava (predmet se izvodio zaključno s ak. god. 2015./2016.) i Novo javno upravljanje (od akademske godine 2013./2014 Menadžment u javnom sektoru). Na istom Studiju, od akademske godine 2017./2018., doc. dr. sc. Dobrić Jambrović nositeljica je kolegija Hrvatska javna uprava u europskom kontekstu. Na doktorskom studiju pri Fakultetu prof. dr. sc. Blažević nositelj je kolegija Sociologija uprave (od akademske godine 2013./2014. Uprava i politički sistemi), a doc. dr. sc. Dobrić Jambrović nositeljica kolegija Suvremena javna uprava i sunositeljica kolegija Civilno društvo i javna uprava (zajedno s prof. dr. sc. Sanjom Barić). Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju pri Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer Menadžment u javnom sektoru, prof. dr. sc. Blažević nositelj je izbornog kolegija Javna uprava.

Dr. sc. Mariza Menger od ak. god. 2018./2019. izvodi nastavu na engleskom jeziku iz predmeta Administrative Science za zainteresirane Erasmus studente.

end faq

 
.