Povežite se s nama:
 
Poruka

Katedra za radno i socijalno pravo

prof. dr. sc. Sandra Laleta, predstojnica
kabinet 11
tel.: +385 51 359 533
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Vanja Smokvina
kabinet 17
tel.: +385 51 359 540
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Karla Kotulovski, univ. spec. crim.
kabinet 11
tel.: +385 51 359 533
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Članovi Katedre održavaju nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo, Poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje pravo, Preddiplomskom stručnom studiju Upravnom studiju i Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Javna uprava.
Također, članovi Katedre bave se znanstvenim i visokostručnim radom kroz sudjelovanje u inozemnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim projektima, organiziranjem znanstvenih i stručnih savjetovanja te programa cjeloživotnog učenja, kao i izlaganjem na inozemnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim konferencijama i skupovima. Osim organizacije i pripreme nastavne djelatnosti u okviru kolegija koje održava Katedra, članovi iste aktivno doprinose razvoju znanosti svojim publikacijama u vidu znanstvenih i stručnih radova.
Svakako, valja napomenuti kako su članovi Katedre aktivno uključeni i u djelovanje radnih skupina za izradu zakonskih tekstova, strukovnih udruženja i drugih organizacija na lokalnoj (regionalnoj), državnoj, ali i međunarodnoj razini, čime pridonose usavršavanju svojih kompetencija, popularizaciji znanosti i rješavanju aktualnih društvenih pitanja iz područja radnog i socijalnog prava.

 

Izvedbeni kolegiji:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Radno i socijalno pravo
Međunarodno radno i socijalno pravo
Europsko radno i socijalno pravo
Sportsko pravo
Nomotehnika


 
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Međunarodno radno pravo
Usporedno radno pravo
Sportsko pravo
 
Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Radno i socijalno pravo
Stručna praksa
   
Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava
Pravo socijalne sigurnosti

Opširnije...

Na Katedri za radno i socijalno pravo danas radi troje nastavnika: izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta (predstojnica Katedre), doc. dr. sc. Vanja Smokvina i asistentica Karla Kotulovski, univ. spec. crim.
U okviru Integriranog sveučilišnog studija prava članovi katedre izvode nastavu iz Radnog i socijalnog prava kao obveznog kolegija te pet izbornih kolegija: Međunarodnog radnog i socijalnog prava, Klinike za trgovačko pravo, pravo društava i radno pravo, Sportskog prava, Europskog radnog i socijalnog prava i Pomorskog radnog prava. Na Stručnom (upravnom) studiju izvodi se nastava iz kolegija Radno i socijalno pravo te Stručna praksa, a na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Javna uprava nastava iz kolegija Pravo socijalne sigurnosti. Na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje pravo izvode se kolegiji Međunarodno radno pravo, Usporedno radno pravo i Sportsko pravo. U svom nastavnom radu članovi katedre angažirani su i na drugim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci kao i veleučilištima u Republici Hrvatskoj.
Pored nastavnog rada, u okviru katedre razvijena je i znanstvenoistraživačka djelatnost. Članovi katedre sudjelovali su u istraživačkim projektima: uspostavnom istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost Fleksigurnost i novi oblici rada (izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava), (voditeljica S. Laleta), Državna pripadnost broda, Proširenje Europske unije i kretanje radne snage, Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje – europski zahtjevi i hrvatska rješenja, te međunarodnom projektu Republike Italije Legal_Frame_Work. Employment and legality in the inclusive society, projektu Europske komisije CEELAB – Improving knowledge on the impact of Central- and Eastern European social partners on competitive labour market reforms facing the global crisis (VS/2016/0368) te dva Erasmus + sport kolaborativna znanstvena projekta Supporting and Promoting Good Governence in the Football Player Agents Industry i Promoting a Strategic Approach to EU Sport Diplomacy. Uključeni su u svojstvu suradnika u rad Jean Monnet međusveučilišnog centra izvrsnosti u Opatiji, ustrojbene jedinice Sveučilišta u Rijeci. Doc. dr. sc. Vanja Smokvina vanjski je suradnik Centra za istraživanje sportskog prava na Edge Hill University (UK).
Znanstvena djelatnost katedre uključuje i brojne objavljene znanstvene i stručne knjige i radove, te organiziranje i redovito sudjelovanje nastavnika u radu međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.
Značajan je doprinos Katedre u segmentu zakonodavnih reformi. Dugogodišnji predstojnik Katedre prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur sudjelovao je u brojnim radnim skupinama za izradu zakona Hrvatskog sabora, a doc. dr. sc. Vanja Smokvina sudjeluje u izradi Zakona o sportu i drugih propisa iz područja sporta.
Posebnu važnost Katedra oduvijek pridaje suradnji s praksom te je u okviru nastave (vježbe za studente) razvijena uspješna dugogodišnja suradnja s općinskim sudovima te brojnim trgovačkim društvima, ustanovama i udrugama u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji.

end faq

 
.