Povežite se s nama:
 
Poruka

Katedra za građansko pravo

prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, predstojnik
kabinet 74
tel.: +385 51 359 674
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
prof. dr. sc. Aldo Radolović, vanjski suradnik
sudac Ustavnog suda od 2007. godine do danas

 
prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača
kabinet 73
tel.: +385 51 359 673
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić
kabinet 74
tel.: +385 51 359 674
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

prof. dr. sc. Loris Belanić
kabinet 9
tel.: +385 51 359 530
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Josip Dešić, mag. iur.
kabinet 17
tel.: +385 51 359 540
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dr. sc. Armando Demark
kabinet 15
tel.: +385 51 359 537
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Članovi Katedre održavaju nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo, Poslijediplomskom specijalističkom studiju Financijsko pravo trgovačkih društava, Poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje pravo, Preddiplomskom stručnom studiju Upravnom studiju te Specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave.

Također, članovi Katedre bave se znanstvenim i visokostručnim radom organiziranje znanstvenih savjetovanja kao i izlaganjem na inozemnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim konferencijama i skupovima. Osim organizacije i pripreme nastavne djelatnosti u okviru kolegija koje održava Katedra, članovi iste aktivno doprinose razvoju znanosti svojim publikacijama u vidu znanstvenih i stručnih radova.

Svakako, valja napomenuti kako su članovi Katedre aktivno uključeni i u djelovanje radnih skupina za izradu i praćenje provedbe zakonskih tekstova, državnih tijela, strukovnih udruženja i drugih organizacija na lokalnoj (regionalnoj) i državnoj razini. Članovi Katedre kontinuirano usavršavaju svoje kompetencije sudjelovanjem u programima cjeloživotnog obrazovanja, a svojim radom pridonose popularizaciji znanosti, kao i povezivanju znanosti s gospodarstvom te ostvarivanju vrijednih društvenih ciljeva iz područja građanskog prava.


 

Izvedbeni kolegiji:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Opći dio građanskog prava i obavezno pravo
Stvarno i nasljedno pravo
Odštetno pravo
Pravna klinika
Pravo registara u privatnom pravu
Pravo osiguranja
Posredničko pravo
 
Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava
Odštetno pravo i pravo osiguranja u trgovačkim društvima
Bankovne transakcije i instrumenti osiguranja plaćanja
 
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Ugovorno obvezno pravo
Ugovorno bankarsko pravo
Odabrani sustavi registriranja prava na stvarima i pravima
Stvarnopravna sredstva osiguranja tražbina
Ugovorno pravo osiguranja
Odštetno pravo
 
Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Građansko pravo
Zemljišnoknjižno pravo
 
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Građanskopravna odgovornost javne uprave
 

 

Opširnije...

Katedru za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u svojim je počecima vodio prof. dr. sc. Josip Hekman. Tijekom 70-ih i 80-ih godina 20. stoljeća na Katedri su djelomično nastavu i ispite održavali nastavnici Katedre za građansko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu: prof. dr. sc. Čedo Rajačić, prof. dr. sc. Martin Vedriš, prof. dr. sc. Nikola Gavella, prof. dr. sc. Zlatan Stipković te prof. dr. sc. Tanja Tumbri.
No, ubrzo Fakultet započinje s formiranjem vlastitog nastavnog kadra na Katedri. Od 1979. u radni odnos stupa, tada mr. sc. Aldo Radolović, danas redoviti profesor te sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske. Kao dugogodišnji sudac, najprije općinskog suda u Poreču, a potom Županijskog suda u Puli nastoji povezati pravnu praksu s izvođenjem nastave na Fakultetu. Suosnivač je prve Pravne klinike građanskog prava na nekom od pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj (1995.) kao predmet namijenjen stjecanju praktičnih znanja studenata.
Od jeseni 1993. predstojnikom katedre postaje prof. dr. sc. Petar Simonetti nakon što je radio kao dugogodišnji sudac i predsjednik građanskog odjela Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. Pored opsežne znanstvene djelatnosti (koja broji preko stotinu znanstvenih i stručnih radova i sedam monografija) prof. dr. sc. Simonetti 1994. utemeljio je i do svoje smrti (2012.) vodio savjetovanje Vlasništvo-obveze-postupak, u organizaciji Fakulteta.
Prof. dr. sc. Petar Simonetti i prof. dr. sc. Ado Radolović bili su mentori članovima Katedre koji su redovito napredovali od početkog statusa znanstvenog novaka do danas: prof dr. sc. Maja Bukovac Puvača (od 1996.), Iva Tuhtan Grgić (od 2001.) i doc. dr. sc. Loris Belanić (od 2002.).
Od 2004. Katedra je kadrovski ojačana dolaskom prof. dr. sc. Zvonimira Slakopera, koji je pokrenuo sustavan rad na unapređenju literature iz općeg dijela građanskog prava i obveznog prava. Taj je rad dosad rezultirao dvjema knjigama: Obvezno pravo – opći dio (2009.) i Obvezno pravo – posebni dio I (2012), a 2014. bit će objavljeno i Obvezno pravo – posebni dio II, čime će biti zaokružena cjelina obveznog prava.
Godine 2006. Katedri se pridružila mr. sc. Gabrijela Mihelčić koja je nakon obrane doktorske disertacije početkom 2012. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Osim prethodno navedenih, članovima Katedre bilo je i više asistenata: od 1979. do 1982. mr. sc. Andrej Bereden,  od 1984. do 1988. Zoran Šamanić, od 1986. do 1991. Darko Lupi, od 1986. do 1995. mr. sc. Sonja Zubčić i od 1997. do 2009. mr. sc. Katerina Dulčić.
Od 2010. Katedra je prerasla u Zavod za građansko pravo, koji je osnovan i djeluje s ciljem doprinosa u razvitku znanosti i prakse građanskog prava. U tu svrhu Zavod osim članova Katedre,  okuplja suradnike, koji nisu samo znanstvenici, nego i pravnici praktičari, a napose suci više sudova.
Članovi Katedre, odnosno Zavoda izvode nastavu na: 1) diplomskom sudiju (obvezni kolegiji - Građansko pravo I i Građansko pravo II, izborni kolegiji - Odštetno pravo, Zemljišnoknjižno pravo, Pravo osiguranja, Klinika za građansko pravo); 2) poslijediplomskom specijalističkom studiju „Financijsko pravo trgovačkih društava“ (Bankovne transakcije i instrumenti osiguranja plaćanja i Odštetno pravo i pravo osiguranja u trgovačkim društvima), 3) poslijediplomskom doktorskom studiju (Odštetno pravo, Ugovorno bankarsko pravo, Ugovorno obvezno pravo, Odabrani sustavi registriranja prava na stvarima i pravima, Stvarnopravna sredstva osiguranja tražbina, Ugovorno pravo osiguranja); 4) upravnom studiju (obvezni kolegiji - Građansko pravo i Zemljišnoknjižno pravo), 5) specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave (Građanskopravna odgovornost javne uprave). 

end faq

 
.