Povežite se s nama:
 
Poruka

Katedra za trgovačko pravo i pravo društava

prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, predstojnica
kabinet 2
tel.: +385 51 359 522
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
prof. dr. sc. Dionis Jurić
kabinet 10A
tel.: +385 51 359 532
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
izv. prof. dr. sc. Antonija Zubović
kabinet 5A
tel.: +385 51 359 526
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
izv. prof. dr. sc. Mihaela Braut Filipović
kabinet 2
tel.: +385 51 359 522
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Sara Madžarov Matijević, mag. iur., univ. spec. iur.
kabinet 2
tel.: +385 51 359 522
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 

Članovi Katedre održavaju nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo, Poslijediplomskom specijalističkom studiju Pravo europskih integracija, Poslijediplomskom specijalističkom studiju Financijsko pravo trgovačkih društava, Poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje pravo te Preddiplomskom stručnom studiju Upravnom studiju.

Također, članovi Katedre bave se znanstvenim i visokostručnim radom kroz sudjelovanje u nacionalnim znanstvenim i stručnim projektima, organiziranjem znanstvenih i stručnih savjetovanja, kao i izlaganjem na inozemnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim konferencijama i skupovima. Osim organizacije i pripreme nastavne djelatnosti u okviru kolegija koje održava Katedra, članovi iste aktivno doprinose razvoju znanosti svojim publikacijama u vidu znanstvenih i stručnih radova.

Svakako, valja napomenuti kako su članovi Katedre aktivno uključeni i u djelovanje radnih skupina za izradu i praćenje provedbe zakonskih tekstova, strukovnih udruženja i drugih organizacija na lokalnoj (regionalnoj), državnoj, ali i međunarodnoj razini, čime pridonose kontinuiranom usavršavanju svojih kompetencija i popularizaciji znanosti te pronalaženju mogućih rješenja za aktualna društvena i pravna pitanja iz područja trgovačkog prava i prava društava.
 

Izvedbeni kolegiji:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Trgovačko pravo
Pravo društava
Pravo tržišta kapitala
Klinika za trgovačko pravo, pravo društava i radno pravo
 
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Europsko pravo društava i tržišta kapitala
 
Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava
Financiranje društava na tržištu kapitala
Korporativne akvizicije i restrukturiranje poduzetnika
Europsko pravo društava i temeljne gospodarske slobode
Nedozvoljena ponašanja na tržištu kapitala
Korporacijsko upravljanje u dioničkim društvima
 
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Pravo tržišta financijskih usluga
 
Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Pravo društava
 

Opširnije...

Na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava djeluju četiri nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju: predstojnica katedre, redovita profesorica u trajnom zvanju, dr. sc. Edita Čulinović-Herc, redoviti profesor  dr. sc. Dionis Jurić te docentice dr. sc. Antonija Zubović i dr. sc. Mihaela Braut Filipović. Na Katedri su zaposlene dvije asistentice Nikolina Grković, mag. iur., univ. spec. iur., (zamjena do povratka doc. dr. sc. Mihaele Braut Filipović) i Sara Madžarov Matijević, mag. iur. univ. spec. iur. U okviru Integriranog sveučilišnog studija Prava nastavnici nositelji su kolegija na sljedećim predmetima: Trgovačko pravo, Pravo društava, Međunarodno trgovačko pravo, Pravo preuzimanja, Pravo tržišta kapitala i Klinika za trgovačko pravo, pravo društava i radno pravo. Na Stručnom (upravnom) studiju članovi katedre izvode nastavu iz kolegija Pravo društava. Na poslijediplomskom specijalističkom studiju ”Financijsko pravo trgovačkih društava“ nastavnici Katedre (su)nositelji su sljedećih kolegija: Financiranje društava na tržištu kapitala, Europsko pravo društava i temeljne gospodarske slobode, Korporativne akvizicije i restrukturiranje poduzetnika, Nedozvoljena ponašanja na tržištu kapitala, dok su na poslijediplomskom specijalističkom studiju ”Pravo europskih integracija” sunositelji predmeta Europsko pravo društava i tržišta kapitala. Na poslijediplomskom doktorskom studiju (su)nositelji su predmeta: Zaštita ulagatelja na tržištu kapitala i Korporativno upravljanje u dioničkim društvima. Članovi Katedre su ujedno i članovi Zavoda za pravo društava i financijsko pravo čija je predstojnica prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc.

Pored nastavnog rada, u sklopu Katedre razvijena je znanstveno istraživačka djelatnost. Djelatnici Katedre u proteklom su razdoblju bili angažirani u ostvarivanju i vođenju brojnih znanstvenoistraživačkih projekata. Od 2002. do 2006., pod vodstvom glavne istraživačice prof. dr. sc. Edite Čulinović-Herc, ostvaren je znanstvenoistraživački projekt „Pravni aspekti globalizacije tržišta vrijednosnih papira“, dok je od 2007. do 2014. godine prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc vodila znanstvenoistraživački projekt „Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga“, koji se nastavio financirati kroz potpore Sveučilišta u Rijeci u razdoblju od 2014-2018. godine. Također članovi Katedre su sudjelovali u izvedbi sada već dovršenog znanstvenoistraživačkog kompetitivnog projekta Hrvatske zaklade za znanost (2015-2019) pod nazivom "Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje trgovačkih društava utemeljenih na znanju". Od ožujka 2019. godine, članovi Katedre sudjeluju kao članovi istraživačkog tima novoodobrenog projekta u sustavu potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Rijeci pod nazivom "Pravni aspekti restrukturiranja trgovačkih društava i tranzicija prema novoj kulturi korporativnog upravljanja"

end faq

 
.