Povežite se s nama:
 
Poruka

Katedra za financijsko pravo

prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, predstojnica
kabinet 5
tel.: +385 51 359 525
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Stjepan Gadžo
kabinet 13
tel.: +385 51 359 535
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Viktorija Pisačić. mag. iur.
kabinet 20
tel.: +385 51 359 543
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Članovi Katedre održavaju nastavu na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju prava, poslijediplomskom specijalističkom studiju Pravo europskih integracija, poslijediplomskom specijalističkom studiju Financijsko pravo trgovačkih društava, poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje pravo, preddiplomskom stručnom studiju upravnom studiju te specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave.

Također, članovi Katedre bave se znanstvenim i stručnim radom kroz sudjelovanje u međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim projektima, organizaciju znanstvenih i stručnih savjetovanja te programa cjeloživotnog učenja, kao i izlaganjem na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim konferencijama i skupovima. Svojim publikacijama u vidu znanstvenih i stručnih radova članovi Katedre aktivno doprinose razvoju pravne znanosti.

Nadalje, članovi Katedre redovno su uključeni i u djelovanje radnih skupina za izradu zakonskih tekstova, saborskih odbora, državnih tijela, strukovnih udruženja i drugih organizacija na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini. Članovi Katedre kontinuirano usavršavaju svoje kompetencije sudjelovanjem u programima cjeloživotnog učenja, a svojim radom doprinose  popularizaciji znanosti, kao i povezivanju znanosti s gospodarstvom te ostvarivanju vrijednih društvenih ciljeva vezanih za područje financijskog prava i financijske znanosti.

 

Izvedbeni kolegiji:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Financijsko pravo i financijska znanost
Porezno pravo
Međunarodno financijsko pravo
Klinika za javno pravo
 
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Europsko porezno pravo

Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava
Financiranje javnih projekata
Porezi i druga javna davanja trgovačkih društava
Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
 
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Europsko porezno pravo
Međunarodno financijsko pravo
 
Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Financiranje javne uprave
Porezno postupovno pravo
Javno-privatno partnerstvo
 
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Porezno pravo
Financiranje lokalnog i regionalnog razvoja

Carinsko pravo

Opširnije...

Na Katedri  za financijsko pravo danas djeluje dvoje nastavnika, predstojnica katedre prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević i doc. dr. sc. Stjepan Gadžo. U okviru integriranog sveučilišnog studija prava nastavnici katedre izvode nastavu iz sljedećih kolegija: Financijsko pravo i financijska znanost (obvezni kolegij), Porezno pravo, Carinsko pravo, Klinika za javno pravo i Međunarodno financijsko pravo (izborni kolegiji). U okviru stručnog studija - upravnog studija te specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave izvodi se nastava iz sljedećih kolegija: Financiranje javne uprave, Porezno pravo (obvezni kolegiji), Porezno postupovno pravo, Javno-privatno partnerstvo, Carinsko pravo i Financiranje lokalnog i regionalnog razvoja (izborni kolegiji). Na poslijediplomskom specijalističkom studiju Pravo europskih integracija izvodi se nastava iz izbornih kolegija, a na poslijediplomskom specijalističkom studiju Financijsko pravo trgovačkih društava iz obveznih i izbornih kolegija: Porezi i javna davanja trgovačkih društava, Financiranje javnih projekata, te Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja. Također, u okviru Poslijediplomskog doktorskog studija izvodi se nastava na nekoliko kolegija, poput kolegija Europsko porezno pravo i Međunarodno financijsko pravo.
Pored nastavnog rada, nastavnici katedre aktivno se bave znanstveno-istraživačkom djelatnošću. Nastavnici su u proteklom razdoblju sudjelovali u više znanstveno-istraživačkih projekata, među kojima valja posebno istaknuti sljedeće: 1) projekt „Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga“ (odobrenom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta), 2) projekt Hrvatske zaklade za znanost „Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje trgovačkih društava utemeljenih na znanju“, 3) projekt „Flexible Multi-Tier Dispute Resolution in International Tax Disputes“, pod institucijskim vodstvom IBFD-a, Amsterdam.
Nastavnici katedre aktivno rade na ostvarenju i jačanju međunarodne suradnje s vodećim inozemnim institucijama koje istražuju pitanja financijskog i poreznog prava, kao što su IBFD (Amsterdam), Institute for Austrian and International Tax Law, Vienna University of Economics and Business (Beč) i Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance (München). Vrijedi istaknuti i kako je prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević članica udruženja European Association of Tax Law Professors (EATLP) te je hrvatski predstavnik u akademskom odboru EATLP-a.
Katedra kontinuirano promiče različite oblike suradnje s praksom, napose s poreznim tijelima, lokalnom i regionalnom samoupravom, sudstvom te poreznim savjetnicima. Posebno valja istaknuti kako je Katedra u više navrata uspješno organizirala i vodila seminar za pripremu ispita za porezne savjetnike kao poseban oblik edukacije usmjeren stjecanju znanja za zvanje poreznog savjetnika. Od 2016. ovaj se seminar organizira u suradnji s Hrvatskom komorom poreznih savjetnika. U 2018. godini Katedra započinje sa organizacijom međunarodne konferencije – kolokvija, gdje se pod nazivom „Riječki porezni dan“ razmjenjuju iskustva uglednih znanstvenika, sudaca, poreznih službenika i drugih poreznih stručnjaka te se uz raspravu aktualnih poreznih pitanja nude i moguća rješenja i odgovori. 

 

end faq

 
.