Povežite se s nama:
 
Poruka

Katedra za međunarodno pravo

prof. dr. sc. Sandra Fabijanić Gagro
predstojnica
kabinet 1
tel.: +385 51 359 521
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
izv. prof. dr. sc. Petra Perišić
kabinet 20
tel.: +385 51 359 543
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 

 

Članovi Katedre održavaju nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo, Poslijediplomskom specijalističkom studiju Pravo europskih integracija, Poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje pravo, Preddiplomskom stručnom studiju Upravnom studiju te Specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave.

Također, članovi Katedre bave se znanstvenim i visokostručnim radom kroz sudjelovanje u inozemnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim projektima, organiziranjem znanstvenih i stručnih savjetovanja kao i izlaganjem na inozemnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim konferencijama i skupovima. Osim organizacije i pripreme nastavne djelatnosti u okviru kolegija koje održava Katedra, članovi iste aktivno doprinose razvoju znanosti svojim publikacijama u vidu znanstvenih i stručnih radova.

Svakako, valja napomenuti kako su članovi Katedre aktivno uključeni i u djelovanje saborskih odbora, državnih tijela i drugih organizacija na lokalnoj (regionalnoj), državnoj, ali i međunarodnoj razini, čime sudjeluju u kreiranju rješenja aktualnih pitanja iz područja međunarodnog prava te ostvarivanju vrijednih društvenih ciljeva.

Članica Katedre, prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić 2013-2015. bila je agent Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom u Haagu u parnici s Republikom Srbijom o Konvenciji o genocidu (Application of the Convention on the Prevention and Punishmentof the Crime of Genocide, Croatia v. Serbia). Od 2013. predsjednica je Odbora stručnjaka za Europsku povelju za regionalne i manjinske jezike Vijeća Europe.  U dva je navrata bila kandidat RH za suca Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. Od 2009. bila je član, a od 2013. do 2017. predsjednica Matičnog odbora za polje prava. Sada je član panela HRZZ za vrednovanje znanstvenih projekata iz polja prava. Od 2017. godine izabrana je za dekanicu Pravnog fakulteta.


Izvedbeni kolegiji:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Međunarodno pravo
Međunarodno pravo mora
Međunarodno humanitarno pravo
Pravo međunarodnih organizacija
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Međunarodno pravo ljudskih prava (na engleskom jeziku)
Pravna klinika građanskog prava


 
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Institucije Europske unije
Izvori europskog prava
Zaštita manjina
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
 
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Međunarodno pravo
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Međunarodna odgovornost država
 
Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Diplomatsko i konzularno pravo
 
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Diplomatsko i konzularno pravo

 

Opširnije...

Na Katedri za međunarodno pravo danas djeluju tri nastavnice: prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić (predstojnica), izv. prof. dr. sc. Sandra Fabijanić Gagro i doc. dr. sc. Petra Perišić. Članice Katedre angažirane su u izvođenju nastave u većini ponuđenih oblika studija pri Fakultetu. Osim obveznog predmeta na integriranom studiju (Međunarodno pravo), Katedra održava predavanja iz brojnih izbornih predmeta na istom studiju (Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Međunarodno pravo mora, Međunarodno humanitarno pravo, Moot Court i Pravna klinika građanskog prava), kao i predmeta na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Pravo europskih integracija“ (Izvori europskog prava, Institucije EU, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Pravo zaštite manjina), specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave te stručnom (upravnom) studiju (Diplomatsko i konzularno pravo).
Uz nastavnu aktivnost, članice Katedre sudjelovale su u pripremama studenata za različita međunarodna natjecanja: prestižno međunarodno natjecanje „The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition“, koje se održava u Washington, D. C.-u, te regionalna natjecanja „Moot Court natjecanje iz međunarodnog humanitarnog prava“, koje se održava u Sarajevu, te „Moot Court natjecanje iz ljudskih prava – simulacija suđenja pred Europskim sudom za ljudska prava“.
Članice Katedre aktivne su u međunarodnim projektima vezanim uz međunarodno pravo (Ljudska prava i manjinska prava u europskom pravnom prostoru, od 2007. do 2013.), održavaju gostujuća predavanja na stranim fakultetima i ljetnim školama, objavljuju u domaćim i stranim znanstvenim časopisima i redovito sudjeluju na domaćim i stranim znanstvenim i stručnim konferencijama. Prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić je od 1998. članica, a od 2013. predsjednica Odbora stručnjaka za Europsku povelju o manjinskim i regionalnim jezicima Vijeća Europe te agentica Republike Hrvatske u sporu pred Međunarodnim sudom u Haagu o Konvenciji o genocidu; bila je kandidat za suca Europskog suda za ljudska prava, 2003. i 2012. te je surađivala u pravnim timovima u parnicama koje Republika Hrvatska ima pred međunarodnim tijelima. Objavila je dvije knjige: Pravo međunarodnih ugovora, 2002. i International Law and the Use of Force at the Turn of Centuries, Essays in honour of V. Đ. Degan (urednica s Miomirom Matulovićem), 2005.

end faq

 
.