Povežite se s nama:
 
Poruka

Katedra za pomorsko i općeprometno pravo

prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, predstojnica
kabinet 12
tel.: +385 51 359 534
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić
kabinet 12
tel.: +385 51 359 534
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Članovi Katedre održavaju nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo, Poslijediplomskom specijalističkom studiju Pravo europskih integracija, Poslijediplomskom specijalističkom studiju Financijsko pravo trgovačkih društava, Preddiplomskom stručnom studiju Upravnom studiju te Specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave.

Također, članovi Katedre bave se znanstvenim i visokostručnim radom kroz sudjelovanje u nacionalnim znanstvenim i stručnim projektima, kao i izlaganjem na inozemnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim konferencijama i skupovima. Osim organizacije i pripreme nastavne djelatnosti u okviru kolegija koje održava Katedra, članovi iste aktivno doprinose razvoju znanosti svojim publikacijama u vidu znanstvenih i stručnih radova.

Svakako, valja napomenuti kako su članovi Katedre aktivno uključeni i u djelovanje radnih skupina za izradu i praćenje provedbe zakonskih tekstova, strukovnih udruženja i drugih organizacija na lokalnoj (regionalnoj), državnoj, ali i međunarodnoj razini, čime pridonose usavršavanju svojih kompetencija te sudjeluju u kreiranju društveno važnih odluka iz područja pomorskog i općeprometnog prava.

 

 

Izvedbeni kolegiji:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Pomorsko i općeprometno pravo
Pravo zaštite morskog okoliša
Pomorsko upravno pravo
 
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Europsko pravo zaštite okoliša
 
Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava
Financiranje i osiguranje tražbina u brodarstvu
 
 
Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Pomorsko upravno pravo
Pravo zaštite okoliša
 
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Pravo zaštite morskog okoliša

 

Opširnije...

Od osnutka Pravnog fakulteta  u Rijeci Katedra za pomorsko i općeprometno pravo objedinjuje nastavnu i znanstveno-istraživačku djelatnost iz područja pomorskog i prometnog prava. Na Katedri djeluju dvije nastavnice: prof. dr. sc. Dorotea Ćorić (predstojnica Katedre) i doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić.

U okviru integriranog sveučilišnog studija prava, članice Katedre izvode Pomorsko i općeprometno pravo kao obvezni kolegij, te Pravo zaštite morskog okoliša i Pomorsko upravno pravo kao izborne kolegije. Isto tako, u okviru stručnog upravnog studija izvode Pomorsko upravno pravo kao obvezni kolegij te Pravo zaštite okoliša kao izborni kolegij. Na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Pravo europskih integracija“ izvode  Europsko pravo zaštite okoliša, a na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Financijsko pravo trgovačkih društava“  Osnove financiranja i osiguranja tražbina u brodarstvu, te Specijalističkom studiju javne uprave Pravo zaštite morskog okoliša kao izborni predmet.

U nastojanjima da održi kvalitetu znanstveno-istraživačke djelatnosti Katedra, odnosno njezine članice sudjelovale su ili sudjeluju kao voditeljice ili istraživačice u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projekatima iz područja pomorskog prava. Od 2016. prof. dr. sc. Dorotea Ćorić i doc.dr.sc. Iva Tuhtan Grgić sudjeluju na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom Razvoj  suvremenog osigurateljnog režima za hrvatske marine-unaprjeđenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša – DELICROMAR.

Uz navedeno, članice Katedre sudjeluju i u drugim oblicima znanstvene djelatnosti. Redovito sudjeluju kao izlagači na domaćim i međunarodnim skupovima. Znanstvene i stručne radove, kao i poglavlja u knjigama objavljuju u uglednim domaćim i stranim časopisima iz područja pomorskog i transportnog prava. Uz znanstveno istraživačku i nastavnu djelatnost,  članice Katedre  pridonose  usklađivanju hrvatskoga pomorskog zakonodavstva s međunarodnim i europskim standardima.  U prvome redu sudjelovanjem u radnim skupinama na izradi Pomorskog zakonika i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama kao i njegovim kasnijim izmjenama i dopunama, izradi podzakonksih akata te zakona o potvrđivanju niza međunarodnih ugovora iz područja pomorskog prava, stručnim prijevodima odgovarajućih međunarodnih ugovora i drugim stručnim djelatnostima.  

 

end faq

 
.