Povežite se s nama:
 
Poruka

Katedra za povijest prava i države

prof. dr. sc. Željko Bartulović, predstojnik
kabinet 19
tel.: +385 51 359 542
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Budislav Vukas ml.
kabinet 5A
tel.: +385 51 359 526
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Članovi Katedre održavaju nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo, Poslijediplomskom specijalističkom studiju Pravo europskih integracija, Poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje pravo, Preddiplomskom stručnom studiju Upravnom studiju te Specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave.

Također, članovi Katedre bave se znanstvenim i visokostručnim radom kroz sudjelovanje u nacionalnim znanstvenim i stručnim projektima, organiziranjem znanstvenih i stručnih savjetovanja kao i izlaganjem na inozemnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim konferencijama i skupovima. Osim organizacije i pripreme nastavne djelatnosti u okviru kolegija koje održava Katedra, članovi iste aktivno doprinose razvoju znanosti svojim publikacijama u vidu znanstvenih i stručnih radova.

Svakako, valja napomenuti kako su članovi Katedre aktivno uključeni i u djelovanje različitih organizacija na lokalnoj (regionalnoj) i državnoj razini. Članovi Katedre kontinuirano rade na usavršavanju svojih kompetencija te popularizaciji znanosti, a čemu u prilog govori i Zlatna plaketa „Grb Grada Rijeke“ kojom je 2015. godine prof. dr. sc. Željko Bartulović nagrađen za dugogodišnji doprinos znanstveno-istraživačkom proučavanju i promicanju prošlosti grada Rijeke i zapadne Hrvatske te obrazovanje pravnika.  

 

 

Izvedbeni kolegiji:

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
Povijest prava i države
Suvremena povijest pravnih i političkih institucija
Suvremena hrvatska povijest i međunarodno pravo
Pravna povijest religijskih zajednica
Državnopravna povijest Rijeke
 
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Povijest europskih integracija
 
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo
Suvremena povijest pravnih i političkih institucija
 
Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Povijest prava i države
 
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Povijest uprave
  
 

Opširnije...

Na Katedri za povijest prava i države angažirana su dva nastavnika. Predstojnik katedre prof. dr. sc. Željko Bartulović i prof. dr. sc. Budislav Vukas ml.
Do akademske godine 2005./2006. postojala su dva predmeta: Povijest hrvatskog prava i države (do 1990./1991. Povijest države i prava Jugoslavije) i Opća povijest prava i države kada su predmeti spojeni u jedan te se tako izvode na integriranom i upravnom stručnom studiju. Izborni pravnopovijesni predmeti uvedeni su na integrirani i stručni studij, te na specijalističke i doktorski studij.
Akademik, prof. dr. sc. Lujo Margetić trajno je svojim znanstvenim i nastavnim radom obilježio i usmjerio rad Katedre i čitave hrvatske pravnopovijesne znanosti (50-ak knjiga i oko 400 ostalih radova).
Nastavnici izvode nastavu na pravnim i filozofskim fakultetima i veleučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu (Bosna i Hercegovina, Srbija) na stručnim, diplomskim, master, specijalističkim i doktorskim studijima. Poseban sporazum o suradnji potpisan je 2013. sa Odjelom za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Nastavnici su radili kao istraživači na više znanstvenih i izdavačkih projekata koja su financirala nadležna ministarstava, županije i gradovi, sudjelovali su na brojnim znanstvenim skupovima, a knjige i druge radove objavljuju u eminentnim domaćim i stranim publikacijama.
Katedra je bila organizator više međunarodnih i drugih znanstvenih skupova kao i interkatedarskih konferencija.

 

end faq

 
.