Povežite se s nama:
 
Poruka

Uvjet za upis na ovaj Studij je uspješno položena državna matura te uspjeh kandidata tijekom srednjoškolskog obrazovanja i uspjeh ostvaren na državnoj maturi na sljedeći način:

1.      Prosjek svih ocjena:                                30 %
2.      Obvezni predmeti:

1.      Hrvatski jezik         B razina           20 %
2.      Matematika            B razina           20 %
3.      Strani jezik             B razina           20 %

3.      Izborni predmeti:

1.      Filozofija                                                    
2.      Logika
3.      Povijest
4.      Politika i gospodarstvo
5.      Sociologija
6.      Psihologija

Najbolji postignuti uspjeh izbornih predmeta vrednuju se s 10 %.

Kandidat ne smije imati status studenta na  preddiplomskom stručnom upravnom studiju. 

Student koji je na nekom drugom pravnom studiju u Republici Hrvatskoj u redovitom roku stekao uvjete za upis u drugu i treću godinu stručnog studija, može nastaviti studij na ovom Fakultetu, ako je u prethodnoj akademskoj godini ostvario 30 ili više ECTS bodova. O pravu studenta na prijelaz na ovaj Studij odluku donosi dekan.
 
Student koji je prekinuo studij može, na vlastiti zahtjev koji se Uredu za studente predaje u pisanom obliku, nastaviti ovaj Studij, a sukladno Studijskom programu koji se u tom trenutku izvodi, ako od dana prekida studija do podnošenja zahtjeva nije proteklo više od dvije akademske godine. Student ne može nastaviti prekinuti studij, ako prije prekida studija nije položio nijedan ispit. O pravu studenta na nastavak ovoga Studija odluku donosi dekan.
 

 
.