Povežite se s nama:
 
Poruka

Mogućnost zapošljavanja i nastavak Studija

Završetkom Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave student će biti kvalificiran raditi na upravnim poslovima propisanim pravilnicima o sistematizaciji radnih mjesta u:
 
- tijelima državne uprave (ministarstvima, središnjim uredima Vlade RH, državnim upravnim organizacijama),
- drugim državnim tijelima (pravosudnim tijelima, kaznenim tijelima, stručnoj službi Hrvatskog sabora, stručnoj službi Ureda predsjednika RH, stručnoj službi i uredima Vlade RH, stručnoj službi Ustavnog suda RH, stručnoj službi pučkog pravobranitelja, pravobranitelja za djecu, pravobranitelja za ravnopravnost spolova, Državnom uredu za reviziju i sl.),
- tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- agencijama, komisijama i odborima koje se osnivaju za obavljanje poslova središnje državne vlasti,
- pravnim osobama koje obavljaju javnu službu (ustanove, komunalna trgovačka društva i sl.), nevladinim organizacijama i sl.
 
Sukladno zakonskom okviru po završetku Studija u Hrvatskoj nije moguće nastaviti studij na višoj razini.

 
.